فهرست شعب و نمایندگی شعب
ردیفعنواننوع مرکزاستان/شهرتوضیحاتکد دوبعدی
1تبریزشعبآذربایجان شرقی/تبریز
کد مرکز : 1100
آدرس : تبریز، خیابان امام خمینی(ره)، چهارراه شهید بهشتی(منصور سابق)
کد پستی : 5137695964
تلفن : 04135540076-35576140
نمابر : 04135576065
2مراغهشعبآذربایجان شرقی/مراغه
کد مرکز : 1101
آدرس : مراغه- خیابان مصلی-خیابان کاشانی - نبش خیابان جام جم ساختمان پرنیان
کد پستی : 5514843844
تلفن : 04137222814-37222813
نمابر : 04137256390
3مرندشعبآذربایجان شرقی/مرند
کد مرکز : 1102
آدرس : خیابان جلفا نرسیده به اداره پست
کد پستی : 5416694695
تلفن : 04142235524-42235525
نمابر : 04142222786
4میانهشعبآذربایجان شرقی/میانه
کد مرکز : 1103
آدرس : میانه – جنب میدان آزادی
کد پستی : 5314645691
تلفن : 04152240135-52247650
نمابر : 04152238300
5بنابشعبآذربایجان شرقی/بناب
کد مرکز : 1104
آدرس : بناب- خیابان شهید مطهری- نرسیده به تقاطع زرگران
کد پستی : 5551934946
تلفن : 04137722146-37730632
نمابر : 04137722145
6سرابشعبآذربایجان شرقی/سراب
کد مرکز : 1105
آدرس : خیابان امام (ره)- چهارراه ساعت بطرف شهرداری
کد پستی : 5471998965
تلفن : 04143237177-43230068
نمابر : 04143224175
7اهرشعبآذربایجان شرقی/اهر
کد مرکز : 1106
آدرس : اهر - خیابان شهید رجایی - روبروی مصلی
کد پستی : 5451617679
تلفن : 04144222954
نمابر : 04144231494
8شبسترشعبآذربایجان شرقی/شبستر
کد مرکز : 1107
آدرس : شبستر – خیابان امام خمینی – نرسیده به مسجد امام حسین(ع)
کد پستی : 5381953819
تلفن : 04142428382-42428383
نمابر : 04142424570
9کلیبرشعبآذربایجان شرقی/کلیبر
کد مرکز : 1108
آدرس : کلیبر -میدان شهرداری روبروی اداره ورزش و جوانان
کد پستی : 5461868914
تلفن : 04144440289
نمابر : 04144444629
10ملکانشعبآذربایجان شرقی/ملکان
کد مرکز : 1109
آدرس : ملکان-بلوار بسیج خیابان امام -روبروی شهرداری
کد پستی : 5561613795
تلفن : 04137829385
نمابر : 04137829384