بانک توسعه تعاون اهمیت ویژه‌ای برای ارتقاء شغلی بانوان قائل است

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در جلسه غیرحضوری با بانوان همکار، از اهمیت ویژه بانک در ارتقای شغلی بانوان خبر داد.

آمادگی بانک توسعه تعاون بر توسعه تعامل با سازمان امور عشایر ایران
۰۵ بهمن ۱۴۰۰
در دیدار عضو هیات مدیره بانک با سرپرست سازمان امور عشایر ایران تأکید شد

آمادگی بانک توسعه تعاون بر توسعه تعامل با سازمان امور عشایر ایران

بانک توسعه تعاون انواع خدمات موردنیاز اتحادیه‌های سراسری و استانی تعاونی‌های عشایری را ارائه می‌کند.

تقدیر از واحدهای برتر ستادی، استانی و شعب بانک توسعه تعاون

مراسم تقدیر از واحدهای برتر ستادی، استانی و شعب بانک توسعه تعاون به طور همزمان در سراسر کشور ازطریق ارتباط ویدئو کنفرانسی با حضور مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره برگزار شد.

به توسعه بخش تعاون می اندیشیم
۲۹ دی ۱۴۰۰
ایرانی در سفر به خراسان رضوی:

به توسعه بخش تعاون می اندیشیم

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در سفر به خراسان رضوی، از چند طرح صنعتی مورد حمایت بانک بازدید نمود.