هم افزایی میان روابط عمومی بانکها در جهت پیشبرد اهداف نظام بانکی

همزمان با برگزاری جلسه کمیسیون مشترک مدیران روابط عمومی بانکهای دولتی و نیمه دولتی، بر لزوم هم‌افزایی میان روابط عمومی بانکها در جهت پیشبرد اهداف نظام بانکی تاکید شد.

تسهیلات اشتغال پایدار روستایی بانک توسعه تعاون از 30 هزار میلیارد ریال گذشت

بانک توسعه تعاون از ابتدای اجرای «طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری» تا 28 خرداد سال جاری 30 هزار و 67 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت کرده است.

کنترل و نظارت صحیح عامل پیشبرد اهداف بانک توسعه تعاون محسوب می شوند

سرپرست بانک توسعه تعاون کنترل و نظارت صحیح را عامل پیشبرد اهداف بانک اعلام نمود.

واحدهای برتر ستادی، استانی و اجرایی بانک توسعه تعاون مورد تقدیر قرار گرفتند

با حضور سرپرست و اعضای هیات مدیره بانک، از واحدهای برتر ستادی، استانی و اجرایی بانک توسعه تعاون تقدیر به عمل آمد.