چچ

قانون جدید چک

در راستای توسعه خدمات سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک ( صیاد ) و با هدف ایجاد شفافیت در فضای کسب و کار از طریق ارائه خدمت استعلام مربوط به سوابق چک برگشتی مشتریان، اطلاع از وضعیت اعتباری صادر کننده چک صیادی با اخذ استعلام از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی قابل بهره برداری است.

بر این اساس هموطنان عزیز می توانند با ارسال پیامک به سر شماره 701701 و یا مراجعه به صفحه استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی، از طریق ارسال شناسه استعلام 16 رقمی مندرج در چک های صیادی، از وضعیت اعتباری صادر کننده چک مطلع شوند.

آدرس کوتاه شده: