چچ

تعریف:

سلف در عملیات بانکی، پیش‌خرید نقدی محصولات تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی) به قیمت معیّن است. تولیدکننده‌ای که در جریان تولید کالا یا فرآورده دچار کمبود سرمایه در گردش می‌شود می‌تواند از طریق پیش‌فروش قسمتی از تولید خود نیاز مالی بنگاه را تأمین نماید. قیمت سلف یکجا و به‌صورت نقد به متقاضی پرداخت می‌شود. متقاضی معامله سلف با بانک می‌بایست رأساً تولیدکننده کالای مورد معامله سلف باشد، وسایل و امکانات تولید کالای مورد معامله را داشته باشد، کلیه مدارک لازم برای انجام عملیات موضوع معامله سلف را ارائه نماید.

فرم های عمومی:
دانلود فرم درخواست تسهیلات
دانلود فرم قرارداد توثیق سپرده

فرم های اختصاصی:
دانلود قرارداد سلف

آدرس کوتاه شده: