چچ

استصناع

تعـــریف:
استصناع در لغت از واژه صنع به معنای سفارش ساخت آمده است و قرارداد استصناع قراردادی است بین دو شخص اعم از حقیقی و حقوقی مبنی بر تولید کالایی خاص یا اجرای پروژه‌ای با ویژگی‌های مشخص در آینده، که سفارش‌گیرنده (پیمانکار) در ازاء گرفتن مبالغ، در زمان‌های توافق شده (بخشی از آن می‌تواند به‌صورت نقد و بخشی از آن به‌صورت اقساط به‌تناسب پیشرفت فیزیکی کار و یا حتی مستقل از آن باشد) بر اساس زمان‌بندی مشخص ساخته و به سفارش‌دهنده تحویل دهد.
بانک به‌منظور گسترش بخش‌های تولیدی از قبیل صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی، تسهیلات لازم را به مشتریان در قالب عقد استصناع اول پرداخت‌نموده و سپس بر اساس عقد استصناع دوم قرارداد ساخت را به سازنده واگذار می‌نمایند.

فرم های عمومی:
دانلود فرم درخواست تسهیلات
دانلود فرم قرارداد توثیق سپرده

فرم های اختصاصی:
دانلود فرم قرارداد استصناع

آدرس کوتاه شده: