چچ
طرح حاتم

طرح حاتم

بانک توسعه تعاون از ابتدای تاسیس همواره حامی توسعه بخش تعاون بوده و خود را جزئی از خانواده تعاون کشور دانسته است، این بانک یکی از اهداف و رسالت های خود را تقویت، گسترش تعاونی ها و حمایت از تعاونگران می داند.
در این راستا بانک با هدف حمایت از تعاونی های تولید، مصرف و خدمات ، یکی بسته های اعتباری خود را تحت عنوان« طرح حاتم »جهت ارائه به تعاونی ها و تعاونگران محترم ارائه می دهد.
طرح حاتم تسهیلاتی است که به کلیه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی پرداخت می شود. در این طرح، تسهیلاتی به منظور خرید، جایگزینی اقلام و کالاهای سرمایه ای، ماشین آلات و ادوات مورد نیاز پرداخت می شود که این تسهیلات تا سقف ۳۰ میلیارد ریال پرداخت شده و حداکثر 70 درصد بهای تمام شده است.
باز پرداخت این تسهیلات 48 ماهه بوده و یکی دیگر از ویژگی های این طرح فاصله اقساط است که می تواند تا سه ماه افزایش پیدا کند.

آدرس کوتاه شده: