چچ

تلفن بانک

سرویس تلفن‌‌بانک از خدمات نوین بانکداری مدرن می‌باشد که صاحبان حساب پس از دریافت رمز تلفن بانک از یکی از شعب ، می‌توانند تنها با یک تماس تلفنی با شماره 8922 (021) به راحتی در هر زمان از شبانه روز ، بدون مراجعه به شعب بانک ، اعمال بانکی خود را انجام دهند.

تلفن بانک

سرویس تلفن‌‌بانک از خدمات نوین بانکداری مدرن می‌باشد که صاحبان حساب پس از دریافت رمز تلفن بانک از یکی از شعب ، می‌توانند تنها با یک تماس تلفنی با شماره 8922 (021) به راحتی در هر زمان از شبانه روز ، بدون مراجعه به شعب بانک ، اعمال بانکی خود را انجام دهند.

خدمات تلفن بانک توسعه تعاون

  • خدمات بانکی
  • گرفتن موجودی حساب
  • گرفتن سه گردش آخر
  • انتقال وجه بین حساب‌های خود
  • امکان دریافت فکس گردش حساب
  • خدمات کارت
  • مسدود کردن کارت
  • خدمات چک
  • اطلاع از وضعیت سه برگ از چک‌های صادر شده و واگذار شده
آدرس کوتاه شده: