چچ

فروش اقساطی

فروش اقساطی عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معینی دریافت گردد.

فروش اقساطی

در حال حاضر در این بانک، عقد فروش اقساطی در موارد ذیل منعقد می گردد:

فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار

به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی

فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات

به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات

نکات ضروری:

  • در فروش اقساطی، تمدید سررسید قرارداد مجاز نمی باشد.
  • کاربرد فروش اقساطی در امور تولیدی و خدماتی است و استفاده ی آن در امور بازرگانی و نظایر آن مجاز نمی باشد.
  • مالکیت کالا، بلافاصله پس از انعقاد قرارداد به مالکیت خریدار در می آید.

دانلود فرم های عمومی

فرم های اختصاصی:
دانلود فرم قرارداد فروش اقساطی مسکن
دانلود فرم قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی ...
دانلود فرم قرارداد فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات ...
دانلود فرم تعهدنامه

آدرس کوتاه شده: