چچ

راهنمای ثبت نام

فرایند ثبت درخواست :

1-1 بعد از مطالعه و پذیرش شرایط به صفحه شروع پذیره‌نویسی هدایت می‌شوید.


آغاز فرایند پذیره‌نویسی

1-2 پر کردن کد‌ملی
1-3 شماره تلفن همراه
1-4 ورود اطلاعات عبارت امنیتی
1-5 درخواست ارسال کد اعتبار‌سنجی به شماره همراه
**** کد اعتبار‌سنجی به شماره همراه ثبت شده در این مرحله، ارسال می‌گردد.


1-6 تایید و درج کد اعتبار‌سنجی ارسال شده به شماره همراه


1-7 تکمیل مشخصات فردی جهت ثبت‌نام


1-8 درج اطلاعات مربوط به شماره شبا

*** بعد از درج شماره شبا، با کلیک روی "بررسی شبا" نسبت به استعلام شماره شبا اقدام گردد.


1-9 تعیین مبلغ مورد پرداخت


1-10 مطالعه و تایید نهایی اطلاعات ثبت شده


1-11 با تایید اطلاعات ثبت شده فرایند درخواست به درگاه پرداخت جهت واریز مبلغ هدایت می‌شود.

آدرس کوتاه شده: