چچ

بسته رونق تعاون ( ویژه تعاونی های تولیدی)

بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک توسعه ای، تخصصی و صد در صد دولتی بخش تعاون در چارچوب ماموریت، مسئولیت و وظایف محوله و با هدف حمایت از تعاونگران و تقویت و گسترش بخش تعاون و همچنین رونق بخشیدن به فعالیت های اقتصادی شرکت های تعاونی تولیدی و کمک به ارتقاء کمی و کیفی فعالیت آنان اقدام به تهیه بسته رونق تعاون، ویژه تعاونی های تولیدی نمود. کلیه شرکت های تعاونی تولیدی می توانند در بخش های مختلف اقتصادی از این فرصت مناسب بهره مند گردند.

شرکت های تعاونی تولیدی می توانند با افتتاح حساب نزد یکی از شعب بانک توسعه تعاون و ایجاد گردش مالی مناسب مطابق جدول ذیل از ظرفیت بسته رونق تعاون ( ویژه تعاونی های تولیدی) برابر نیاز و شرایط ایجاد شده از تسهیلات اعتباری با نرخ سود 12 الی 14 درصد و بازپرداخت حداکثر 60 ماهه استفاده نمایند.

آدرس کوتاه شده: