چچ
بسته رونق تعاون ویژه تعاونى هاى غیرتولیدى ( مصرفى و سایر تعاونىها)

بسته رونق تعاون ویژه تعاونى هاى غیرتولیدى ( مصرفى و سایر تعاونىها)

مقدمه:
بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک توسعه اى، تخصصى و صد در صد دولتى بخش تعاون در چارچوب ماموریت، مسئولیت و وظایف محوله و با هدف حمایت از تعاونگران و تقویت و گسترش بخش تعاون و همچنین رونق بخشیدن به فعالیت هاى اقتصادى شرکت هاى تعاونى مصرف و خدماتى و کمک به ارتقاء کمى و کیفى فعالیت آنان اقدام به تهیه بسته رونق تعاون، ویژه تعاونى هاى غیرتولیدى (مصرفى و سایر تعاونى ها) نمود. کلیه شرکت هاى تعاونى مصرف و خدمات مى توانند در جهت توسعه کسب و کار از این فرصت مناسب بهره مند گردند.

شرایط بهره مندى از بسته ویژه تعاونى هاى غیرتولیدى (مصرفى و سایر تعاونى ها)

شرکت هاى تعاونى مصرف و خدمات مى توانند با افتتاح حساب نزد یکى از شعب بانک توسعه تعاون و ایجاد گردش مالى مناسب مطابق جدول ذیل از ظرفیت بسته رونق تعاون ویژه تعاونى هاى غیرتولیدى (مصرفى و سایر تعاونى ها) برابر نیاز و شرایط ایجاد شده از تسهیلات اعتبارى با نرخ سود 15 الى 17 درصد و بازپرداخت 6 الى 48 ماهه (با فاصله اقساط ماهیانه) به صورت عقود مشارکتى (مضاربه) یا مبادله اى (مرابحه) استفاده نمایند.

برای دانلود بروشور بسته رونق تعاون ویژه تعاونی های غیر تولیدی اینجا کلیک کنید

آدرس کوتاه شده: