۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۰:۴۶ ۱۳۶۷
نوع مرکز: مدیریت شعب
چچ

هرمزگان

کد مرکز: 3699
مسئول مرکز: سید عنایت خداکرم پور
استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس
آدرس: بلوار امام خمینی – میدان امام خمینی ضلع جنوبی پارک شهید دباغیان
کد پستی: 7916686138
تلفن: 07633346040-33333310
نمابر: 07633344011