۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۰:۴۶ ۱۱۹۹
نوع مرکز: مدیریت شعب
چچ

مرکزی

کد مرکز: 3599
مسئول مرکز: علی وفایی
استان: مرکزی
شهر: اراک
آدرس: اراک- خیابان امام خمینی- بعد از میدان شورا- روبروی پارکینگ طبقاتی خاتم
کد پستی: 3814134498
تلفن: 08633835301-33835000
نمابر: 08633835330