۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۰:۴۵ ۱۹۲۸
نوع مرکز: مدیریت شعب
چچ

خوزستان

کد مرکز: 2099
مسئول مرکز: جلیل کرمی برجوئی
استان: خوزستان
شهر: اهواز
آدرس: امانیه -خیابان مدرس بین مدنی و فاطمی پ38
کد پستی: 6133733676
تلفن: 06133330391-3-33362518-19
نمابر: 06133731901