فهرست مناقصات و مزایدات
 • چهارشنبه, ۲۳ تیر ۱۴۰۰ ۰۷:۴۱

  آگهی مزایده عمومی اموال غیر منقول (شماره مزایده مرجع: 2000005433000001)

  مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان خوزستان در نظر دارد تعدادی از اموال و املاک تملیکی و مازاد خود را از طریق مزایده ...

  سازمان برگزار کننده : مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان خوزستان
  وضعیت مناقصه/مزایده : در حال برگزاری
  تاریخ انتشار : یکشنبه, ۲۰ تیر ۱۴۰۰
  طبقه بندی : اموال غیر منقول
  نوع مناقصه/مزایده :