فهرست مناقصات و مزایدات
 • دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۵۷

  مزایده عمومی اموال منقول و غیرمنقول(شماره 2379/د/– 30/05/1399)

  مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان تهران در نظر دارد تعدادی از اموال و املاک تملیکی و مازاد خود را از طریق مزایده عمومی ...

  سازمان برگزار کننده : مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان تهران
  وضعیت مناقصه/مزایده : در حال برگزاری
  تاریخ انتشار : دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۹
  طبقه بندی : اموال منقول و غیرمنقول
  نوع مناقصه/مزایده :
 • شنبه, ۰۶ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۰۳

  آگهی مزایده عمومی اموال غیر منقول شماره مزایده مرجع99/5

  مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان بوشهر در نظر دارد تعدادی از اموال و املاک مازاد تملیکی خود را از طریق مزایده عمومی به ...

  سازمان برگزار کننده : مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان بوشهر
  وضعیت مناقصه/مزایده : در حال برگزاری
  تاریخ انتشار : شنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۹
  طبقه بندی : اموال غیر منقول
  نوع مناقصه/مزایده :
 • شنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۹ ۱۴:۳۴

  آگهی مزایده عمومی اموال منقول شماره 3699/99/2

  مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان هرمزگان در نظر دارد تعدادی از اموال منقول مازاد و مستعمل و اسقاط خود را از طریق ...

  سازمان برگزار کننده : مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان هرمزگان
  وضعیت مناقصه/مزایده : در حال برگزاری
  تاریخ انتشار : دوشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۹
  طبقه بندی : اموال منقول
  نوع مناقصه/مزایده :