گزارش
  • گزارشی از روند برگزاری جلسات «مجال گفت‌وشنود»
    یکشنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۹

    گزارشی از روند برگزاری جلسات «مجال گفت‌وشنود»

    "فرصتی بی‌واسطه برای پیگیری مشکلات سازمانی"
    باهدف تقویت تعامل و همکاری واحدهای مختلف و نیز حل و بررسی مسائل و دغدغه‌های پرسنل در بخش‌های مختلف سازمان، بستری برای ارتباط دوسویه مدیران و همکاران مختلف از سوی واحد روابط عمومی فراهم‌شده تا ضمن طرح مسائل در حوزه‌های مختلف، امکان پیگیری و حل آن‌ها از سوی مدیران مربوط به شکل مؤثرتری فراهم گردد.