فهرست شعب و نمایندگی باجه
ردیف عنوان نوع مرکز استان/شهر توضیحات کد دوبعدی
1 باجه زیتون اهواز باجه خوزستان/ اهواز
کد مرکز : 2098
آدرس : اهواز-زیتون کارمندی-خیابان حجت روبروی سیتی سنتر مهزیار
کد پستی : 6163833546
تلفن : 6134425372- 34425474
2 باجه بعثت باجه اردبیل/ اردبیل
کد مرکز : 2213005/6
آدرس : اردبیل - میدان بعثت
کد پستی : 5619765883
تلفن : 04533617535
3 باجه فریدونشهر باجه اصفهان/ فریدونشهر
کد مرکز : 2214138/8
آدرس : فریدونشهر-خیابان شریعتی -سه راه مطهری
تلفن : 03157597410
نمابر : 03157596375
4 باجه تنگستان باجه بوشهر/ بوشهر
کد مرکز : 16103
آدرس : خیابان پاسداران - ساختمان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان تنگستان
کد پستی : 7551615746
تلفن : 07735225966
نمابر : 07735225966
5 باجه سازمان بهزیستی باجه تهران/ تهران
کد مرکز : 2217248/16
آدرس : ضلع شمالی پارک شهر خیابان فیاض بخش ساختمان مرکزی سازمان بهزیستی
کد پستی : 1114648814
تلفن : 02166716829
نمابر : 021-
6 باجه فیروزکوه باجه تهران/ فیروزکوه
کد مرکز : 2217117/13
آدرس : فیروزکوه- میدان معلم- خیابان پاسداران
کد پستی : 3981744111
تلفن : 02176443802- 76446247
نمابر : 02176447458
7 باجه فرخ شهر باجه چهارمحال و بختیاری/ فرخ شهر
کد مرکز : 2218006/18
آدرس : فرخ شهر خیابان شهدا جنب بانک کشاورزی
کد پستی : 8831844519
تلفن : 03833240890
8 باجه سرخس باجه خراسان رضوی/ سرخس
کد مرکز : 2219148/21
آدرس : سرخس - خ امام خمینی- حاشیه میدان شهید چشمک
تلفن : 05134539229-34520056
9 باجه درگز باجه خراسان رضوی/ درگز
کد مرکز : 2219175/52
آدرس : درگز- خ امام خمینی- چهار راه مخابرات
تلفن : 05146233525-46232667
10 باجه اداره تعاون باجه خراسان رضوی/ مشهد
کد مرکز : 2219017/19
آدرس : مشهد- بلوار خیام-طبقه همکف اداره کل تعاون استان خراسان رضوی
تلفن : 05138539650
نمابر : 05138513134