فهرست شعب و نمایندگی شعب
ردیف عنوان نوع مرکز استان/شهر توضیحات کد دوبعدی
1 گرمی شعب اردبیل/ گرمی
کد مرکز : 1305
آدرس : گرمی- خیابان دکتر بهشتی-روبروی اداره برق
تلفن : 04532642801-
نمابر : 04532642800
2 نمین شعب اردبیل/ نمین
کد مرکز : 1306
آدرس : خیابان امام خمینی جنب مسجد میر بابا
تلفن : 04532323483-
نمابر : 04532327221
3 نیر شعب اردبیل/ نیر
کد مرکز : 1307
آدرس : نیر - خیابان امام خمینی
تلفن : 04532284783-
نمابر : 04532284853
4 کوثر شعب اردبیل/ کوثر
کد مرکز : 1308
آدرس : کوثر – میدان امام خمینی -خیابان شهید بهشتی
تلفن : 04532924805-32923681
نمابر : 04532924805
5 امام خمینی اردبیل شعب اردبیل/ اردبیل
کد مرکز : 1309
آدرس : اردبیل- چهارراه میدان قیام
تلفن : 04533367679-33367680
نمابر : 04533367530
6 مرکزی اصفهان شعب اصفهان/ اصفهان
کد مرکز : 1400
آدرس : اصفهان - خیابان توحید - تقاطع نظر
تلفن : 03136288420-36288423
نمابر : 03136250046
7 امیرکبیر اصفهان شعب اصفهان/ اصفهان
کد مرکز : 1401
آدرس : اصفهان- خیابان امام خمینی -خیابان امیرکبیر(شاپور جدید)
تلفن : 03133863197-33873235
نمابر : 03133863197
8 مرکزی نجف آباد شعب اصفهان/ نجف آباد
کد مرکز : 1402
آدرس : نجف آباد -خیابان شریعتی-چهارراه فردوسی شمالی
تلفن : 03142618586-8-
نمابر : 03142618589
9 مرکزی کاشان شعب اصفهان/ کاشان
کد مرکز : 1403
آدرس : کاشان -خیابان شهید رجایی – نبش تقاطع خیابان میر عماد
تلفن : 03155469005-
نمابر : 03155469006
10 شمس آبادی شعب اصفهان/ اصفهان
کد مرکز : 1404
آدرس : اصفهان - خیابان شمس آبادی -حدفاصل چهارراه طالقانی و چهارراه قصر -نبش کوچه 38
تلفن : 03132372008-
نمابر : 03132372007