چچ

طرح کوثر

طرح کوثر بانک توسعه تعاون به‌منظور توسعه فرهنگ قرض‌الحسنه با دو رویکرد زیر ایجاد شد:
 1. رفع نیازهای ضروری مشتریان حقیقی و اعضای تعاونی تا سقف 500 میلیون ریال
 2. کمک به اشتغال‌زایی تا سقف 1 میلیارد ریال
شرایط عمومی طرح کوثر:
 • افتتاح حساب قرض‌الحسنه کوثر
 • اعتبارسنجی متقاضی وام (عدم بدهکاری به بانک و یا عدم دارا بودن چک برگشتی)
 • حداقل یک ضامن معتبر
شرایط تخصیص اعتبار در طرح کوثر:
- نرخ کارمزد صفر درصد:
 • متقاضیان می‌توانند بعد از گذشت سه ماه 40 درصد مبلغ افتتاح حساب خود را وام قرض‌الحسنه دریافت نموده و طی 10 ماه بازپرداخت نمایند.
 • متقاضیان می‌توانند بعد از گذشت پنج ماه 58 درصد مبلغ افتتاح حساب خود را وام قرض‌الحسنه دریافت نموده و طی 12 ماه بازپرداخت نمایند.
- نرخ کارمزد دو درصد:
 • متقاضیان می‌توانند بعد از گذشت سه ماه 55 درصد مبلغ افتتاح حساب خود را وام قرض‌الحسنه دریافت نموده و طی 9 ماه بازپرداخت نمایند.
- نرخ کارمزد سه درصد:
 • متقاضیان می‌توانند بعد از گذشت چهار ماه 62 درصد مبلغ افتتاح حساب خود را وام قرض‌الحسنه دریافت نموده و طی 12 ماه بازپرداخت نمایند.
- نرخ کارمزد چهار درصد:
 • متقاضیان می‌توانند بعد از گذشت شش ماه 110 درصد مبلغ افتتاح حساب خود را وام قرض‌الحسنه دریافت نموده و طی 10 ماه بازپرداخت نمایند.
 • متقاضیان می‌توانند بعد از گذشت پنج ماه 70 درصد مبلغ افتتاح حساب خود را وام قرض‌الحسنه دریافت نموده و طی 15 ماه بازپرداخت نمایند.
 • متقاضیان می‌توانند بعد از گذشت شش ماه 70 درصد مبلغ افتتاح حساب خود را وام قرض‌الحسنه دریافت نموده و طی 18 ماه بازپرداخت نمایند.
 • متقاضیان می‌توانند بعد از گذشت شش ماه 53 درصد مبلغ افتتاح حساب خود را وام قرض‌الحسنه دریافت نموده و طی 24 ماه بازپرداخت نمایند.
سایر ویژگی‌های طرح کوثر:
 • وجود امکان انتقال میانگین برای بستگان درجه‌یک (همسر، فرزند، پدر، مادر، برادر و خواهر) صاحب حساب حقیقی
 • قابلیت استفاده توسط سازمان‌ها و ادارات به‌منظور انتقال حساب پس‌انداز کارکنان خود به‌صورت تفکیکی به‌حساب قرض‌الحسنه بانک (در قالب طرح کوثر) و یا افتتاح حساب طرح کوثر برای ایشان
 • ایجاد امکان برای شرکت‌های تعاونی نسبت به معرفی اعضا جهت دریافت وام قرض‌الحسنه مطابق شرایط طرح

دانلود بروشور طرح کوثر

آدرس کوتاه شده: