چچ

بسته رونق تعاون

بانک توسعه تعاون مطابق اساسنامه تاسیس خود تمامی تلاش و مساعی لازم را در راستای تجهیز و تخصیص منابع مورد نیاز توسعه کمی و کیفی فعالیت های تعاونی و ارائه خدمات ویژه و تسهیلات کارگشا و ارزان قیمت مورد نیاز شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و تعاونگران ساعی و کارآفرین در اقصا نقاط کشور مصروف می دارد.

از اهداف تاسیس بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک توسعه ای – تخصصی بخش تعاون کشور می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • بکارگیری و استفاده از امکانات عملیات بانکی به منظور ارتقای ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی با هدف افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی
  • کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاونی و فراهم کردن زمینه های عدالت اجتماعی بر اساس برنامه های وزارت تعاون
  • فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه مشارکت بخش تعاونی در فعالیت های اقتصادی
  • حمایت مالی و اعتباری از انتقال فعالیتها و کاهش تصدیهای بخش دولتی اقتصاد به بخش تعاونی
  • کمک به حضور فعال و ایفای نقش موثر تعاونیها در بازار بورس، سرمایه و بازارهای بین المللی
  • تخصیص منابع و کمک به تأمین سرمایه کارآفرینان و افراد جویای کار به منظور ایجاد اشتغال جدید و کمک به بنگاه های اقتصادی موجود و توسعه آنان به منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید، ارتقای ظرفیت ها و توانمندی های رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بین المللی، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین آنها و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصاد ملی
  • تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری به شکل تعاونی و نوآوری و ابداع در زمینه نهادسازی مالی تعاونی و توسعه فرآیندهای شغلی و حرفه ای

برای مشاهده ویدئوی بسته رونق تعاون اینجا کلیک کنید

آدرس کوتاه شده: