چچ

بسته رونق تعاون ۲

بانک توسعه تعاون مطابق اساسنامه تاسیس خود تمامی تلاش و مساعی لازم را در راستای تجهیز و تخصیص منابع مورد نیاز توسعه کمی و کیفی فعالیت های تعاونی و ارائه خدمات ویژه و تسهیلات کارگشا و ارزان قیمت مورد نیاز شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و تعاونگران ساعی و کارآفرین در اقصا نقاط کشور مصروف می دارد.

"طرح رونق تعاون" با هدف حمایت از گسترش و تقویت بخش تعاون و تعاونگران و نیز رونق بخشیدن به فعالیت های اقتصادی تولیدی و غیرتولیدی بخش یادشده از طریق پرداخت تسهیلات اعتباری به جامعه هدف در قالب سه گروه شامل 1- تعاونی های تولیدی 2- تعاونی های غیرتولیدی 3-اعضاء و مشتریان تعاونی های مصرفی و تولیدی تدوین گردیده است. ویرایش جدید این بسته با درنظر گرفتن آخرین تغییرات صورت گرفته در سیاستها و مقررات مربوطه ، به تفکیک نوع دریافت کنندگان تسهیلات به شرح ذیل تهیه گردیده است:
تسهیلات نوع اول: ویژه تعاونی های تولیدی
تعاونی های تولیدی متناسب با گردش مالی نزد بانک توسعه تعاون(ترجیحاً در حسابهای ارزان قیمت غیرقرض الحسنه ای با نرخ سود 0.01درصد)، می توانند از اولویت برخورداری از تسهیلاتی با نرخ 10% الی 14% بهره مند گردند. دوره بازپرداخت برای تسهیلات مذکور حداکثر 48 ماه(با فاصله اقساط ماهیانه) می باشد.

جدول شماره 1: نسبت تسهیلات به سپرده گذاری ویژه تعاونی های تولیدی (درصد)

مدت بازپرداخت

ضریب برابری (درصد)

نرخ سود 14%

نرخ سود 12%

نرخ سود 10%

حداقل مدت ایجاد میانگین

12

100%

75%

65%

2 ماه

24

80%

65%

45%

3 ماه

36

60%

45%

33%

3 ماه

48

60%

45%

33%

4 ماه

نوع دوم : ویژه تعاونی های غیرتولیدی(مصرفی و سایر تعاونی ها)
تسهیلات پرداختی به این تعاونی ها بسته به نوع تسهیلات قابل بازپرداخت در مدت 12 الی 48 ماه درنظرگرفته شده است و متقاضیان می توانند برحسب گردش مالی ایجاد شده از تسهیلات با نرخ 12% الی 16% بهره مند گردند. متقاضیان می توانند براساس نیاز و توانایی مالی خود یکی از شرایط مندرج در جدول را انتخاب و تسهیلات خود را در قالب عقود مشارکتی(مضاربه) یا مبادله ای (مرابحه) دریافت نمایند.

جدول شماره 2: شرایط اعطای تسهیلات به تعاونی های غیرتولیدی

مدت بازپرداخت

ضریب برابری با احتساب مدت ایجاد میانگین

نرخ سود 16%

نرخ سود 14%

نرخ سود 12%

حداقل مدت ایجاد میانگین

12

150%

100%

70%

2 ماه

24

115%

80%

60%

3 ماه

36

80%

50%

45%

3 ماه

48

80%

50%

45%

4 ماه

برای آن دسته از بنگاهها که در بخش بازرگانی فعالیت می نمایند، امکان اعطای تسهیلات در قالب عقد مضاربه (با بازپرداخت یکجا در سررسید ) فراهم می باشد.

جدول شماره 2 -2: شرایط اعطای تسهیلات به تعاونی های غیرتولیدی- مضاربه

مدت بازپرداخت

ضرایب برابری با احتساب مدت ایجاد میانگین – عقد مضاربه

نرخ سود 16%

نرخ سود 14%

نرخ سود 12%

حداقل مدت ایجاد میانگین

6

140%

90%

70%

2 ماه

9

140%

90%

70%

3 ماه

نوع سوم: ویژه اعضاء و مشتریان تعاونی های مصرف و تولید
تعاونی های مصرف و تولید به منظور افزایش قدرت خرید اعضاء و مشتریان می توانند متناسب با گردش مالی نزد بانک توسعه تعاون نسبت به معرفی مشتریان و اعضای خود به بانک، جهت دریافت کارت اعتباری خرید کالا و خدمات از تعاونی یا محل های مورد تایید تعاونی اقدام کنند. دوره بازپرداخت این نوع تسهیلات بین 12 الی 48 ماه متغیر است و نرخ سود آن 17% در نظرگرفته شده است.

جدول شماره 3: شرایط اعطای تسهیلات به اعضاء و مشتریان تعاونی های تولید و مصرف

مدت بازپرداخت (ماه)

تسهیلات با نرخ سود 17%

ضریب برابری (درصد)

حداقل مدت ایجاد میانگین

12

300%

3 ماه

24

150%

3 ماه

36

110%

3 ماه

48

85%

3 ماه

تبصره : در کلیه جداول فوق درصورتی که متقاضی فاقد هرگونه سابقه اخذ تسهیلات و تعهدات نزد بانک باشد، حداقل مدت میانگین شش ماه تعیین می گردد و دراین شرایط ضرایب مدت ایجاد میانگین به تناسب افزایش خواهد یافت .
شایان ذکر است رعایت دقیق ضوابط اعلامی به منظور حفظ نرخ بازدهی پیش بینی شده طرح ضروری می باشد.
از اینرو لازم است مراتب به کلیه واحدهای ذیربط تابعه ابلاغ و بر رعایت و اجرای آن تاکید و نظارت دقیق صورت پذیرد.

برای دانلود بروشور اینجا کلیک کنید

آدرس کوتاه شده: