چچ
طرح فجر

طرح فجر

مشتریان بانک توسعه تعاون که دارای بدهی معوقه بانکی هستند تا پایان 1400/11/22 فرصت دارند تا از طرح بخشودگی جرائم استفاده کنند.

بانک توسعه تعاون، با توجه به تصویب طرح تعیین تکلیف بدهی بدهکاران، به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا و آسیب‌های اقتصادی واردشده به عموم فعالین اقتصادی در راستای ایفای نقش حمایتی و به منظور تکمیل زنجیره حمایت، آن دسته از بدهکاران این بانک که کلیه بدهی سررسید شده خود را از تاریخ ابلاغ لغایت 1400/11/22 به صورت یکجا تسویه نمایند، از 100 درصد بخشش در خصوص 6 درصد وجه التزام تأخیر تادیه دین برای تسهیلات و 8 درصد وجه التزام تأخیر تأدیه دین در ضمانت‌نامه‌های ضبط‌شده برخوردار خواهند شد.

تسهیلات وجوه اداره شده در صورت موافقت مرجع واگذارنده اعتبار، مشمول بخشودگی 6 درصد وجه التزام تأخیر تأدیه دین می‌گردد همچنین بر اساس این طرح، پیش‌بینی‌هایی نیز در خصوص بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه امهال شده تسهیلات پرداختی از منابع صندوق توسعه ملی با لحاظ شرایط مندرج در طرح، صورت گرفته است.

بر این اساس کلیه شعب بانک توسعه تعاون در سراسر کشور، آماده همکاری با عموم تسهیلات گیرندگان جهت تسویه بدهی و اعمال بخشودگی‌های تصویب‌شده، خواهند بود.

آدرس کوتاه شده: