چچ

طرح حامی درمان

معرفی طرح : همدلی و همیاری، تعاون و همکاری مهمترین مولفه یک زندگی اجتماعی است که همه افراد در تمامی سطوح مختلف می‌توانند برای شکل گیری و بروز و ظهور آن نقش آفرینی کنند و مسلما در این میان بخشی از درگیری ذهنی و زمانی انسانها در زندگی روزمره معطوف سعی و تلاش برای حفظ سلامت جسمی و روحی روانی و رفع عوارض و مشکلات ناشی از بیماری های مختلفی می گردد که به واسطه سبک زندگی، آنها را تهدید می‌کند و در این راستا تامین هزینه های درمان برای گروهی از اقشار جامعه بسیار دشوار و در برخی از مواقع بواسطه عدم امکان تامین منابع از انجام درمان منصرف می‌شوند و بی تردید نقش و جایگاه افراد خیر و نیکوکار از جمله پزشکان ارجمند و مشارکت و همراهی مهربانانه آنان، گره گشای این امر مهم می باشد و بانک توسعه تعاون با تاکید بر رسالت مسئولیت اجتماعی، طرح حامی درمان را به عنوان یک فرصت جهت مشارکت در این امر خیرخواهانه پیش روی جامعه پزشکان خیر و نیکوکار قرار داده است.

شرایط بهره مندی از تسهیلات اعتباری طرح درمان :

  • جامعه هدف متقاضی طرح درمان
  • افراد و بیماران نیازمند که توانایی پرداخت هزینه های درمانی و کمک درمانی را نداشته و تحت پوشش نهادهای حمایتی قراردارند.
  • افراد و بیمارانی که توانایی پرداخت نقدی آنها پایین بوده و در صورت ارائه خدمات درمانی با پرداخت کوتاه مدت توانایی تامین مالی را دارند.
  • جامعه هدف ارائه دهنده طرح درمان :
  • موسسات درمانی و کمک درمانی و یا پزشکانی که بخشی از منابع خود را صرف ارائه خدمات رایگان (با اهداف خیر خواهانه ) به بیماران می نمایند مانند NGO ها و گروههای حمایتی درمانی ، بیمارستان های خیریه ، مراکز درمانی وابسته به نهادهای حمایتی (کمیته امداد ، بهزیستی و ...)
  • موسسات درمانی و کمک درمانی و یا پزشکان که شرایط ارائه خدمات درمانی به جامعه گسترده تری از بیماران را دارا می باشند ولی متمایل به مشارکت در تامین مالی هزینه های مرتبط نیستند .
  • بانک توسعه تعاون در قالب ارائه طرح حامی درمان علاوه بر فراهم نمودن امکان اعطای تسهیلات اعتباری برای متقاضیان خدمات درمانی جهت پرداخت هزینه های مربوطه ،در راستای حفظ و افزایش تعداد مراجعین به پزشکان گرامی و نیکوکار گام موثری را برداشته است .
  • مراجعین و بیماران گرامی می توانند بر اساس تناسب تعاملات مالی بین بانک و سپرده گذار (پزشکان محترم )، از تسهیلات ویژه حامی درمان مطابق جداول زیر بهره مند گردند.

شرایط پرداخت تسهیلات با نرخ 9 درصد و 10 درصد

مدت بازپرداخت

مدت ایجاد میانگین
(ماه)

ضریب برابری در صورت اعطای تسهیلات با نرخ 10%

ضریب برابری در صورت اعطای تسهیلات با نرخ 9%

12 ماهه

2

30%

25%

3

45%

40%

4

65%

55%

5

80%

70%

6

95%

85%

شرایط پرداخت تسهیلات با نرخ 15 درصد

مدت بازپرداخت

مدت ایجاد میانگین
(ماه)

ضریب برابری
تسهیلات

12 ماهه

1

30%

2

55%

3

85%

4

120%

5

145%

6

175%

آدرس کوتاه شده: