چچ

ویژه طرح های اشتغالزا و فراگیر ملی

موضوع اشتغال و بیکاری از عمده مشکلات مبتلا به اقتصاد کشور ما بوده است که می توان علت آن را در زمینه های متفاوت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی... جستجو، ارزیابی و تحلیل کرد. رشد ناهمگن و توزیع نامتانسب جمعیت، جنگ و تحریم های اقتصادی، جدائی دانشگاه از صنعت، توزیع نامتناسب منابع، عدم توجه به استانداردهای مصرف و تولید، فرهنگ کار، اقتصاد ناکارآمد... .از این رو، بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک تخصصی بخش تعاون کشور در راستای اهداف ذاتی وجودی خود کماکان مانند گذشته از هر اقدامی برای حمایت از تولید و اشتغال ملی فروگذار نکرده است همان طور که طی سال های اخیر به عنوان بانک عامل با مشارکت در دو طرح اشتغال فراگیر دولت واشتغال روستایی اقدامات شایان توجهی در توزیع تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی با هفت محور مشخص داشته است، شامل:

  • حمایت و تامین مالی گروه های خودیار روستایی،
  • حمایت و تامین مالی گروه های توسعه ای در استان های منتخب با هدف کارآفرینی اجتماعی و اشتغال پذیری،
  • حمایت و تامین مالی از صندوق اعتبار خرد زنان روستایی با هدف اشتغال پذیری بانوان در مناطق روستایی کشور،
  • کمک به رونق بازار محصولات روستایی با ایجاد بستر لازم جهت تجارت الکترونیک محصولات روستایی،
  • حمایت و تامین مالی تعاونی ها و اتحادیه ها در قالب تامین زنجیره ارزش به منظور حمایت هم زمان از تولید، ایجاد بازار و فروش محصولات روستایی،
  • حمایت از تعاونی ها در قالب طرح روستا- تعاون با هدف رونق تولید و اشتغال در روستاها،
  • و پرداخت تسهیلات در راستای حمایت از سرمایه گذاری اشتغال محور در مناطق روستایی.

بانک توسعه تعاون با مشارکت فعال و چشمگیر در دو طرح اشتغال فراگیر ملی و اشتغال روستائی با کمک به توزیع عادلانه تسهیلات در سطح کشور و زمینه سازی برای توسعه مناطق روستائی در افزایش سطح کمی و کیفی کالاهای اصیل ایرانی گام بر می دارد؛ همچنان که مدیریت و توزیع یک ششم کل تسهیلات مرتبط با طرح "حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایداردر مناطق روستائی و عشایری" یعنی مبلغی معادل 20 هزار میلیارد ریال که از سوی هیئت محترم وزیران پیش بینی شده است بر عهده بانک توسعه تعاون می باشد.

بانک توسعه تعاون با توجه به آن که عملکردی قابل‌قبول طی دوره فعالیت به‌ویژه در عاملیت اجرای طرح‌های ملی ازجمله اشتغال روستایی و عشایری و اشتغال فراگیر و حضور ده‌ساله در شبکه بانکی کشور در پرتفوی خود ذخیره دارد، توانسته است علاوه بر فعالیت در جهت توسعه بخش تعاون، کمک به ایجاد اشتغال جدید، حفظ اشتغال موجود و افزایش حجم تولیدات و خدمات با استفاده از ظرفیت‌های تشکل‌های تعاونی، اقداماتی قابل‌توجه را در حوزه مسئولیت های اجتماعی ازجمله اعطای وام ازدواج و پرداخت وام به جامعه هدف سازمان‌های حمایتی چون بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد تعاون زندان، و نیز به نحوی شایسته عاملیت اجرای طرح‌های ملی را عهده‌دار باشد