چچ

حمایت های فرهنگی

فرهنگ ازجمله نهادهایی است که مردم با آن زندگی می‌کنند، از آنِ مردم است و شامل مجموعه‌ای پیچیده از آداب، سنن، دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هر آنچه که هویت جامعه را تشکیل می‌دهد می‌باشد. بانک توسعه تعاون به‌عنوان تنها بانک توسعه‌ای- تخصصی بخش مردمی تعاونی کشور همیشه با نگاهی متفاوت از یک بنگاه اقتصادی به جامعه گسترده ذینفعان و به‌عنوان خادم مردم، سعی داشته است تا به نحو احسن در شرایط مختلف، حضور خود را در کنار همه اقشار جامعه حفظ و دوشادوش هموطنان عزیز بخشی از منابع خود را به‌دوراز نگاه انتفاعی، صرف امور فرهنگی و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی نماید. بانک توسعه تعاون حامی فرهنگ اصیل ایرانی- اسلامی است.

  • حمایت از المپیادهای دانش آموزی و دانشجوئی
  • حمایت از تیم های ملی