چچ

ارائه خدمات ویژه

علاوه بر اعطای تسهیلات ترجیحی و یا کمک‌های بلاعوض به مراکز نگهداری سالمندان، معلولین، شیرخوارگاه‌ها و غیره، بانک توسعه تعاون در راستای انجام بهینه وظایف قانونی و مسئولیت‌های اجتماعی خود و به‌منظور تأمین پوشش رفاه حداکثری جامعه هدف به‌ویژه اقشار سالمند و ناتوان، شعب بانک را با ابزارهایی نظیر دستگاه بریل برای هموطنان روشندل و تعبیه رمپ و سطح شیب‌دار برای تردد عزیزان سالمند و ناتوان حرکتی تجهیزمی کند.

کارکنان مشتری مدار و مدیریت خدمتگزار بانک توسعه تعاون تمامی تلاش خود را جهت تقویت پیوندهای معنوی بین سازمان و جامعه مصروف می‌دارند.

  1. ارائه خدمات به روشندلان
  2. ارائه خدمات به معلولین