چچ

حمایت از فعالیت های زیست محیطی

به اقداماتی گفته می شود که برای نگهداری محیط زیست یا جلوگیری از تخریب آن صورت می‌گیرد و از محیط طبیعی محافظت می‌کند.

حفاظت مستمر و مؤثر از محیط‌زیست علاوه بر منابع معنوی و توجه و تلاش انسانی نیازمند منابع مالی است. آلودگی آب‌های شیرین و دریاها ناشی از تولید زباله و پسماندهای صنعتی، آلودگی هوا و از بین رفتن تنوع زیستی بعضی از موارد مرتبط با حفاظت محیط‌زیست می‌باشند. حفاظت از محیط‌زیست تحت تأثیر سه فاکتور درهم‌آمیخته است: قوانین زیست‌محیطی، اخلاق و آموزش‌وپرورش. هرکدام از این سه فاکتور، هم در سطح تصمیمات ملی و بین‌المللی و هم در سطح ارزش‌های رفتاری و شخصی، بر محیط‌زیست تأثیر می‌گذارند. بانک توسعه تعاون در راستای انجام وظایف ذاتی خود به‌عنوان تنها بانک توسعه‌ای- تخصصی بخش تعاون کشور از هیچ اقدام درون‌سازمانی شامل ترویج بانکداری سبز و استفاده از سیستم‌های مکاتبه‌ای Paperless و اقدامات برون‌سازمانی با همکاری نهادهای ذی‌ربط برای حمایت از محیط‌زیست فروگذار نمی‌کند.

  1. تامین اعتبار برای احداث پردیس با مشارکت صندوق صندوق ملی محیط زیست