چچ

بانکداری شرکتی

صنعت بانکداری در طول عمر خود در تلاش و تکاپو برای پوشش هرچه بیشتر و بهتر نیازهای مردم مسیر پر فرازو نشیبی را پشت سر گذاشته است. این تلاشها، واحدهای بازاریابی خدمات بانکی را به اتخاذ روش ها و رویکردهای مختلف برای جلب رضایت مشتریان وادار نموده است. استراتژی بازاریابی هدفمند و غیر یکنواخت یکی از استراتژی های مورد استفاده در فضادی کسب و کار است. استراتژی بازاریابی هدفمند بدنبال شناسایی و طبقه بندی انواع مشتریان و فراهم کردن امکانات مناسب برای تامین نیازهای گوناگون آنهاست. پیدایش نظام بانکداری جامع و شروع عملیات ویژه بانکداری برای طیف های مختلف جامعه اعم از بانکداری خرد، بانکداری شخصی ، بانکداری خصوصی، بانکداری تجاری، بانکداری شرکتی و ... نشان دهنده توجه صنعت بانکداری به لزوم وجود تناسب بین مشتریان و خدمات است.

بانکداری شرکتی
یک استراتژی در سطح کسب و کار است. بانکداری شرکتی به معنی انتخاب ارزنده ترین و پربازده ترین مشتریان بانک و توجه ویژه به آنهاست. به عبارت دیگر بانکداری شرکتی فرایندی است سازمان یافته که با شناسایی وانتخاب مشتریان پربازده و پرمنفعت بانک آغاز می شود و با تلاش فراگیر برای رفع همه نیازها و خواسته های مشتریان منتخب و جلب رضایت آنها ادامه می یابد. درحقیقت بانکداری شرکتی بدنبال افزایش منفعت سازمان از طریق افزایش رضایت مشتریان پرفایده بانک است. بنابراین می توان گفت که بانکداری شرکتی انتخابی آگاهانه و تلاشی هدفمند برای بهبود بهره وری در سازمان است.
اهداف بانکداری شرکتی
 • رفع نیازها و خواسته های مشتریان
 • حفظ و نگهداری مشتریان ارزنده از طریق کسب رضایت آنها
 • افزایش درآمدهای مشاع و غیر مشاع
 • توسعه دامنه مشتریان و فضادی کسب و کار
 • توسعه دامنه محصولات و خدمات
 • افزایش ضریب نفوذ در بخشهای مختلف اقتصادی
 • کمک به رشد و رونق اقتصاد کشور
 • افزایش توان رقابتی بانک
مشتریان بانکداری شرکتی
مشتریان بانکداری شرکتی مشتریانی هستند « حقوقی و غیر دولتی» که در مقایسه با بقیه مشتریان بانک بیشترین سود و منفعت را به ما می رسانند و بر اساس سازوکار عادلانه و فراگیر « رتبه بندی مشتریان» از بین مشتریان موجود انتخاب می شوند.
خدمات بانکداری شرکتی
خدمات بانکداری شرکتی به دو گروه تقسیم می شود. یکی خدمات متعارف و دومی خدمات متمایز. خدمات متعارف خدماتی است که در حال حاضر موجود است و خدمات متمایز خدماتی است که به درخواست مشتریان و پیشنهاد استانها برای مشتریان شرکتی « ویژه سازی» می شود.
خط مشی بانکداری شرکتی
بانکداری شرکتی برای نیل به اهداف فوق و فراهم کردن زمینه لازم برای ارتقای برند بانک، محورهای ذیل را به عنوان خط مشی عملیات بانکداری شرکتی دنبال می نماید:
 • رعایت احترام و تکریم مشتریان
 • بهبود مستمرکیفیت خدمات فعلی
 • افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات موجود
 • تسهیل هرچه بیشتر فرایندهای اجرایی
 • ایجاد تنوع درسبد خدمات بانک
 • ایجاد خلاقیت و نوآوری در نحوه ارائه خدمات
 • تلاش در جهت ارائه بموقع و به هنگام خدمات
 • ارائه خدمات به قیمت مناسب
 • تولید و ارائه خدمات جدید منطبق با نیاز مشتریان
 • ارزیابی مستمر عملکرد از منظر ارزش از دید مشتری
 • اعتماد سازی و جلب اعتماد مشتریان
 • گسترش فرهنگ بانکداری شرکتی
 • استفاده از فن آوری های نوین در ارائه خدمات
 • استفاده از دانش و پیشنهادهای مشتریان برای تولید محصولات و خدمات بهتر
 • افزایش کار آیی و اثر بخشی
وظایف و مسئولیتها
وظایف و مسئولیتهای عوامل اجرایی بانکداری شرکتی بصورت مشروح و مدون به واحدهای ذیربط ابلاغ شده است. این وظایف به دو بخش مهم قابل تفکیک است:

وظایف در قبال مشتریان

 • رعایت احترام و تکریم مشتریان
 • رسیدگی فوری به نیازها و خواسته های مشتریان
 • ارائه هر چه سریعتر خدمات موجود به مشتریان
 • انعکاس سریع و دقیق خدماتی که خواسته شده ولی موجود نیست
 • رضایت سنجی فصلی از مشتریان
وظایف در قبال بانک
 • شناسایی دقیق ظرفیت ها و توانمندیهای مشتریان
 • بررسی مستمر نیازها و خواسته های مشتریان
 • ایجاد رابطه موثر با مشتریان
 • برقراری ارتباط مستمر با مشتریان
 • بررسی مستمرعملکرد حسابهای مشتریان
 • ثبت دقیق و بموقع عملیات اجرایی در سامانه مربوطه
 • تهیه و ارسال گزارشهای لازم
 • نظر سنجی دوره ای از مشتریان
مراجع و اسناد لازم الاتباع درعملیات بانکداری شرکتی
 • قانون عملیات بانکی بدون ربا
 • بخشنامه ها و مقررات ابلاغی بانک مرکزی
 • دستورالعمل ها و بخشنامه های اجرایی بانک
 • سیاست های اعتباری سالیانه
 • مجوزهای موردی ابلاغی