چچ

طرح مفید

در راستای ارتقاء سطح رضایت مندی مشتریان محترم و تسهیل فرآیند خدمت رسانی به آنان، بانک توسعه تعاون با ارائه «طرح مفید»، امکان بهره مندی از تسهیلات خود را جهت تامین نیازهای مالی گروه های هدف با درنظر گرفتن ارتباطی سودمند بین بانک و مشتری به آسانترین وجه ممکن فراهم آورده است.
تنها بانک تخصصی بخش تعاون کشور در قالب «طرح مفید» تسهیلات مورد نیاز مشتریان خود را بر حسب شرایط و نیازهای خاص هر یک از آنان تامین می کند.

رضایت مشتری اولویت نخست بانک توسعه تعاون است.

رویه های اجرائی و شرایط خاص طرح

1) شرایط متقاضی:

الف- دارای شرایط عمومی دریافت تسهیلات براساس رویه جاری و سیاستهای اعتباری

ب- افتتاح سپرده با نرخ سود مورد نظر در هر یک از سناریوهای طرح در مدت زمان اجرای طرح

2) شرایط تسهیلات طرح مطابق جدول ذیل میباشد:

تسهیلات در قالب کارت اعتباری پرداخت شده که مدت اعتبار آن 6 ماه می باشد به این معنی که تا 6 ماه پس از دریافت کارت، می توانید اعتبار خود را بر اساس نیاز استفاده کرده و به میزان استفاده اقساط را بازپرداخت نمایید.

مزایای طرح مفید:

- پرداخت سود به سپرده بیش از سود تسهیلات با درنظر گرفتن منافع مشتری

- عدم نیاز به ضامن

- پرداخت تسهیلات با کمترین نرخ سود

- فرایند انجام کار در کمترین بازه زمانی ممکن

مشتری لازم است از شرایط عمومی دریافت تسهیلات بر اساس رویه جاری و سیاست های اعتباری برخوردار باشد.

آدرس کوتاه شده: