چچ

طرح فرصت

رشد و شکوفایی اقتصاد کشور نیازمند وجود برخی پیش نیازها از جمله افزایش توان مالی گروه های هدف در جذب تسهیلات، تسریع فرآیند خدمت رسانی و افزایش و تنوع محصولات بانکی می باشد. از این رو، بانک توسعه تعاون در راستای تحقق اهداف عالیه خود افتخار دارد با معرفی طرح «فرصت»، امکانی مضاعف را برای طیف گسترده مشتریان گرامی در استفاده بهینه از املاک و مستغلات موجود آنها فراهم نماید.

فرصتی استثنایی برای مشتریان بانک توسعه تعاون

جامعه هدف و طبقه مشتریان

کلیه دریافت کنندگان تسهیلات بانک توسعه تعاون اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که املاک یا مستغلاتی را به عنوان تمام یا بخشی از تضامین در رهن بانک برده اند و هم اکنون به میزان تعهدات باقی مانده خود توانایی تبدیل اسناد ترهینی به سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت را داشته باشند، مشروط بر آن که معادل مبلغ حداقل30 درصد از اقساط آن را بازپرداخت نموده باشند.

مراحل اجرائی طرح:

1- اعلام درخواست از سوی مشتری و مذاکره با رییس شعبه

2- بررسی درخواست توسط شعبه و تعیین میزان مانده بدهی مشتری

3- افتتاح یا معرفی حساب سپرده سرمایه گذاری و واریز مبلغ اعلامی توسط شعبه (به میزان تضامین نقدی پوشش دهنده تعهدات مشتری)

4- بررسی صحت شرایط متقاضی برای شرایط بهره برداری از طرح

5- ارسال درخواست شعبه به رکن اعتباری ذیصلاح بابت تغییر وثایق تسهیلات

6- بررسی و تصویب تغییر وثیقه در رکن اعتباری ذیصلاح

7- اعلام به شعبه

8- اعلام به مشتری

9- بکارگیری سپرده معرفی شده به عنوان تضمین گروه نقد و آزادسازی املاک ترهینی

آدرس کوتاه شده: