چچ

تعـــریف:

خرید اوراق و اسناد تجاری به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی را خرید دین گویند. منظور از اوراق و اسناد تجاری آن دسته از اوراق و اسناد بهادار است که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد و منظور از مبلغ اسمی، مبلغی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکرشده و حاکی از میزان دین یا بدهی است که باید در سررسید از سوی متعهد پرداخت گردد.

هدف از تسهیلات خرید دین تأمین نیاز مالی کوتاه‌مدت مشتریانی که در مقابل فروش کالای تجاری، تولیدی و یا ارائه خدمات، اسناد تجاری در اختیاردارند که با رعایت ضوابط اعتباری ابلاغی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا می‌توان نسبت به خرید و تنزیل این‌گونه اسناد و اوراق در حدود اختیارات مجاز اقدام نمود.

مهم‌ترین شرط صحت خرید دین آن است که دین و بدهی، صوری و به‌منظور فرار از ربا نبوده و واقعی و نتیجه فعالیت اقتصادی باشد. به همین دلیل تأکید می‌گردد که: «تسهیلات اعطایی در قالب عقد خرید دین، پس از احراز حقیقی بودن دین توسط بانک انجام می‌شود». شرط دیگر قرارداد خرید دین آن است که خرید، نقدی باشد؛ بنابراین خرید دین به دین صحیح نیست.

فرم های عمومی:
دانلود فرم درخواست تسهیلات
دانلود فرم قرارداد توثیق سپرده

فرم های اختصاصی:
دانلود فرم قرارداد خرید دین

آدرس کوتاه شده: