چچ

خرید دین

تعـــریف
خرید اوراق و اسناد تجاری به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی را خرید دین گویند. منظور از اوراق و اسناد تجاری آن دسته از اوراق و اسناد بهادار است که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد و منظور از مبلغ اسمی، مبلغی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر شده و حاکی از میزان دین یا بدهی است که باید در سررسید از سوی متعهد پرداخت گردد. (بر پایه عقد خرید دین، دین بدهکار به بیشتر یا کمتر از میزان اسمی از طلبکار توسط مدیون یا ثالث خریداری میشود.)

هــــــدف:

به منظور تامین نیاز مالی کوتاه مدت مشتریانی که در مقابل فروش کالای تجاری، تولیدی و یا ارائه خدمات اسناد تجاری در اختیار دارند و با رعایت ضوابط اعتباری می توان نسبت به خرید و تنزیل این گونه اسناد و اوراق در حدود اختیارات مجاز اقدام نمود.

ویــــــژگی ها:

خرید دین درکنار عقودی همچون مشارکت مدنی وقرض الحسنه از جمله قراردادهای تملیکی است که گیرنده تسهیلات، مالک آن می شود. از این رو، چنانچه گیرنده تسهیلات در روند اخذ تسهیلات دروغ گفته و تخلف کرده باشد، معامله اش باطل نمی‌شود. اما بعضی از قرارداد ها مانند فروش اقساطی و جعاله، قرارداد های «اذنی» است؛ به این معنا که بانک طبق قراردادی که با مشتری می‌بندد، به او وکالت می دهد تا کالاهای مورد قرارداد را بخرد یا در عقد جعاله، خدماتی نظیر تعمیر مسکن یا خودرو را انجام دهد. دراین گونه عقود، مشتری، مالک منابع تسهیلات نمی شود و منابع تسهیلات در مالکیت بانک است و اگرتخلف کند، «معامله فضولی» تلقی می شود.

قوانین و مقررات مرتبط:

- ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه

- مواد 86 الی 89 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)

توضیحات تکمیلی:

1- در هنگام انعقاد هر قرارداد شرایط عمومی توسط بانک گفته شده و پس از آن از وجود صحت آن اطمینان حاصل می نمایند.

2- مهم ترین شرط صحت خرید دین آن است که دین و بدهی، صوری و به منظور فرار از ربا نبوده و واقعی و نتیجه فعالیت اقتصادی باشد. به همین دلیل تاکید می گردد که: «تسهیلات اعطایی در قالب عقد خرید دین و پس از احراز حقیقی بودن دین توسط بانک انجام می شود». شرط دیگر قرارداد خرید دین آن است که خرید، نقدی باشد؛ بنابراین خرید دین به دین صحیح نیست.

3- اسناد و اوراق تجاری باید حاکی از طلب حقیقی متقاضی باشد.

4- بانک از حقیقی بودن دین و نقدشوندگی آن در سررسید، اطمینان حاصل می نمایند.

5- اهلیت انجام معامله و دارا بودن حسن شهرت و پرداخت و سابقه فعالیت واگذار کننده دین توسط بانک می بایست احراز شود و به نوع فعالیت واگذارنده مبین ارائه اسناد تجاری و نیاز وی باشد.

6- فعالیت های تجاری متعهد یا متعهدین معامله می بایست به گونه ای باشد که ارائه اسناد تجاری به واگذارنده و ایجاد دین را توجیه نماید، به نحوی که عمل تجاری منتج به حصول اسناد تجاری در رابطه مستقیم با فعالیت اصلی واگذارنده و متعهد بوده و نمایانگر ارتباط شغلی و تجاری آنها باشد.

دانلود فرم قرارداد خرید دین

آدرس کوتاه شده: