چچ

تعـــریف:

مرابحه قراردادی است که به‌موجب آن عرضه‌کننده؛ بهای تمام‌شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به‌عنوان سود، آن را به‌صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند.

  1. مرابحه عادی؛ در این نوع، فروشنده همانند یک تاجر قبل از درخواست مشتری کالا را خریداری کرده و وقتی مشتری مراجعه کرد با احتساب سود معین کالا را به او میفروشد.
  2. مرابحه سفارشی؛ در این نوع، فروشنده پس از درخواست مشتری کالای موردنیاز وی را خریداری نموده و با سودی معین و مشخص آن را به مشتری می‌فروشد.

نرخ سود، مدت و شرایط پرداخت تسهیلات مرابحه بر اساس آخرین ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا می‌باشد.

فرم های عمومی:
دانلود فرم درخواست تسهیلات
دانلود فرم قرارداد توثیق سپرده

فرم های اختصاصی:
دانلود فرم قرارداد مرابحه
دانلود فرم اقرارنامه اطلاع از قیمت و شرایط قرارداد
دانلود فرم درخواست خرید کالا/خدمات

آدرس کوتاه شده: