چچ
دستورالعمل صندوق امانات :
مقدمه: این دستور العمل با استناد به مطالعات میدانی، بررسی مقررات سایر بانکها و در اجرای بخشنامه شماره ۳۷۴۱ مورخ 3/7/1387 بانک مرکزی ج.ا.ا با موضوع تعیین نرخ کارمزد خدمات بانکی با هدف رفاه حال سپرده گذاران، جلب رضایت آنان و همچنین تامین امنیت، آسودگی ، اطمینان خاطر و حفاظت از دارایی های با ارزش و کم حجم مشتریان تهیه و تدوین گردیده است.
فصل اول: انواع صندوق امانات
صندوق های قابل واگذاری بانک به ترتیب در سه اندازه کوچک متوسط و بزرگ به شرح جدول ذیل می باشد و دارای دو قفل (مخصوص مشتری و بانک) بوده و هر دو قفل دارای یک کلید اصلی و یک کلید یدک می باشد هر دو کلید قفل مشتری پس از انعقاد قرارداد اجاره تحویل وی می گردد و دیگر کلیدهای قفل متعلق به بانک نزد بانک باقی خواهد ماند .
ردیف نوع طول(cm) عرض(cm) ارتفاع (cm)
1 کوچک 50 30 10
2 متوسط 50 30 20
3 بزرگ 50 30 30

نکته 1: صندوق های امانات با به کار بردن کلید بانک و کلید مشتری همزمان باز خواهد شد.
نکته ۲: با توجه به اینکه پس از بسته شدن قفل صندوق اجاره ای توسط مشتری، فعل بانک به خودی خود بسته می شود به مراقبت متصدی بانک احتیاجی نخواهد بود. مشتری می بایست مراقبت نماید که پس از خاتمه کار، صندوق را قفل نموده و کلید آن را به همراه خود بردارد.
لذا چنانچه در اثر سهل انگاری مشتری، صندوق باز مانده باشد، بانک در خصوص باز بودن صندوق و احتمال خسارت وارده هیچ گونه مسئولیتی را بر عهده نداشته و کلیه خسارات احتمالی به عهده مشتری خواهد بود.
فصل دوم: شرایط واگذاری صندوق امانات
1-2 - تمامی مشتریان حقیقی و حقوقی با داشتن حساب قرض الحسنه جاری و یا سایر سپرده ها نزد شعب بانک توسعه تعاون می توانند (مطابق جدول ذیل) متقاضى صندوق امانات باشند.
ردیف نوع حداقل مبلغ سپرده مشتریان همکاران بانک
1 کوچک 5.000.000 2.500.000
2 متوسط 10.000.000 5.000.000
3 بزرگ 20.000.000 10.000.000

2-2 - مشتریان خوش حساب در اولویت واگذاری صندوق امانات خواهند بود.
3-2 - حق استفاده از صندوق امانات مختص شخص اجاره کننده است و قابل انتقال به دیگران نخواهد بود.
مشتری می تواند در مورد استفاده از صندوق امانات به شخص دیگری وکالت دهد که موضوع وکالت برای وکیل باید در وکالت نامه صریح و روشن باشد در این صورت تسلیم وکالت نامه رسمی به بانک ضروری می باشد.
4-2 - در مورد متقاضیان بی سواد، روشن دل و سایر افرادی که به تنهایی قادر به انجام امور شخصی و قانونی خود نمی باشند همراهی یک فرد معتمد وی، برای انجام امور قانونی و قرائت مفاد قرار داد الزامی است .
5-2 در خصوص مشتریان بیسواد، فرد مورد اعتماد مشتری مفاد شرایط عمومی را برای وی قرائت خواهد نمود، سپس اوراق بایستی به تایید و امضای مشتری برسد، در صورتیکه مشتری امضاء نداشته باشد کلیه اوراق مربوطه بایستی درحضور مسئول شعبه به اثر انگشت و مهر مشتری ممهور گردد و چنانچه مهر مشتری مفقود گردد، وی باید نمونه مهر جدید خود را به انضمام یک برگ تقاضای نمونه مهر به بانک تسلیم نموده و کلیه اوراق به مهر جدید ممهور گردد.
6-2- دارنده صندوق امانات می تواند هر گونه اموال، اشیاء و اسناد مجاز را که مایل باشد، در صندوق خود نگهداری نماید. بدیهی است نگهداری اشیایی از قبیل مواد محترقه ،فاسد شدنی و... که به صندوق واگذاری خسارت وارد نماید، مجاز نمی باشد و در صورتی که از این بابت خسارتی متوجه بانک شود، مسئولیت جبران خسارات وارده طبق مقررات مربوطه بر عهده دارنده صندوق خواهد بود.
7-2- اجاره سالیانه صندوق امانات بر اساس هر سانتی متر مکعب حجم، معادل ۱۵ ریال می باشد.
8-2- میزان اجاره بهای صندوق به صورت نقدی و برای مدت یکسال دریافت (برای مدت کمتر از یکسال نیز اجاره یکسال اخذ می گردد) و مبلغی معادل ۸ برابر اجاره بهاء سالیانه بعنوان ودیعه ، جهت جبران خسارات احتمالی صندوق نزد بانک تودیع می گردد.
9-2 - تمدید اجاره بها صندوق امانات به درخواست مشتری و با موافقت بانک امکان پذیر می باشد.
10-2- مشتریانی که دارای گواهینامه اجاره صندوق باشند می توانند در کلیه ساعات اداری بانک به محل صندوق اجاره ای مراجعه و پس از تکمیل و امضاء پروانه ورود و تسلیم آن به مسئول مربوطه به صندوق خود سر کشی نماید.
11-2 - دارنده صندوق در صورت تغییر محل سکونت یا محل اقامت خود لازم است مراتب را کتبا به اطلاع شعبه برساند.در غیر این صورت آخرین نشانی اعلام شده از طرف دارنده صندوق از نظر بانک معتبر خواهد بود.
فصل سوم : مراحل انجام کار
1-3- ارائه معرفی نامه از شعبه افتتاح کننده حساب
2-3 - تکمبل برگ درخواست با مشخصات کامل (محل سکونت، محل کار، تلفن تماس ثابت، همراه با مدارک شناسایی معتبر
3-3 -اصل شناسنامه، کارت ملی، دوقطعه عکس ۴*۳ برای الصاق به کارت نمونه امضا
4-3- قبول و امضا شرایط بانک براساس مفاد قرارداد صندوق های اجاره ای
5-3- پرداخت اجاره سالانه و ودیعه صندوق
6-3- چنانچه اجاره صندوق توسط اشخاص حقوقی باشد. رونوشت مصدق اساسنامه و بک نسخه از روزنامه رسمی کشور که در آن آگهی ثبت شرکت و یا موسسه درج شده باشد و همچنین روزنامه رسمی مربوط به معرفی مدیر / مدیران و آخرین تغییرات شرکت می بایست به شعبه تسلیم گردد.
تبصره:نمایندگان قانونی متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست مدارک مثبته نمایندگی خود را به همراه مدارک شناسایی به شعبه ارائه نمایند.
فصل چهارم: سایر موارد
1- مدت قرارداد
1-1 - حداقل مدت قرارداد استفاده از صندوق یکسال می باشد.
2-1- مدت اجاره بشرط قبول بانک قابل تمدید بوده و میزان اجاره بها و ودیعه متعلقه بر اساس تعرفه مربوطه به تاریخ روز تمدید و محاسبه خواهد شد
تبصره: در صورت عدم مراجعه مشتری ظرف مدت ۲۰ روز پس از انقضا قرارداد اجاره، در صورت توافق بانک به استفاده از صندوق، مشتری به بانک وکالت می دهد تا اجاره متعلقه و بعضا ترمیم موجودی حساب ودیعه را از هر نوع حساب مشتری کسر و رسید را به نشانی مشتری ارسال نماید.
2- تعویض صندوق:
زمان درخواست مشتری برای تعویض صندوق در صورت وجود امکان برای بانک، پس از وصول هزینه های متعلقه طبق تعرفه های تعیین شده قابل انجام می باشد.
3- اجاره بها ۱
1-3 - تعرفه اجاره بهای صندوق امانات به استناد تعرفه های خدمات بانکی و برای هر سال جداگانه اعلام می گردد.
2-3- مشتری علاوه بر پرداخت اجاره بها یکساله بایستی ودیعه ای معادل هشت برابر اجاره بها سالیانه برای خسارات احتمالی صندوق را نیز به بانک پرداخت نماید.
تبصره: کارکنان شاغل و بازنشستگان بانک توسعه تعاون از ۵۰٪ تخفیف برخوردار خواهند بود.
ردیف نوع صندوق مبلغ اجاره سالیانه (ریال) ودیعه (ریال)
1 کوچک 225.000 1.800.000
2 متوسط 450.000 3.600.000
3 بزرگ 675.000 5.400.000

4- فوت، حجر و ورشکستگی مشتری:
اشخاص ذینفع، در صورت فوت، حجر و ورشکستگی مشتریان حقیقی و یا انحلال و ورشکستگی مشتریان حقوقی با داشتن حکم قطعی مراجع قضایی مجاز به بازگشایی و تحویل محتویات صندوق می باشند. در این موارد حضور نمایندگان حقوقی، بازرسی و حراست بانک جهت تایید حکم قضایی و تنظیم صورتجلسه الزامی است. در این صورت اشخاص ذینفع حق هر گونه اعتراضی را در مورد محتویات صندوق اجاره ای از خود سلب و ساقط می نماینده
۵۔ تخلیه صندوق:
1-5- چنانچه بانک موافق تمدید قراداد اجاره نبوده و مشتری نیز ظرف مدت ۲۰ روز برای تحویل صندوق مراجعه ننماید بانک با ارسال اظهارنامه رسمی و مهلت دو ماهه مشتری را جهت تخلیه و تسویه حساب دعوت می نماید.
2-5 - در صورت عدم مراجعه مشتری پس از مهلت مقرر، مسئولین شعبه با داشتن حکم مراجع قضایی و با حضور نمایندگان حقوقی، بازرسی و حراست بانک اقدام به بازگشایی صندوق امانات مذکور نموده و سپس ضمن صورت برداری، بسته بندی و لاک و مهر نمودن محتویات صندوق، محتویات را تا زمان مراجعه ذینفع در خزانه نگهداری می نمایند.
آدرس کوتاه شده: