چچ

اطلاعیه تاریخ مصاحبه تخصصی هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور

قابل توجه متقاضیان آزمون استخدامی - هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور در سال ۱۳۹۹

به اطلاع داوطلبان هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور برگزار شده (درتاریخ ۱۱ و ۹۹/۱۰/۱۲) که براساس نتایج مندرج در کارنامه بررسی مدارک ، جزء معرفی شدگان به بانک توسعه تعاون جهت انجام مصاحبه می باشند می رساند:
باتوجه به اعلام وضعیت قرمز در اکثرشهرهای کشور به جهت شیوع ویروس کوید 19 و همچنین حضور در ماه مبارک رمضان ، مصاحبه تخصصی مربوط به هشتمین آزمون مشترک فراگیر بانک توسعه تعاون در بازه زمانی ۱۴۰۰/۲/۱۸ لغایت ۱۴۰۰/۲/۳۰ برگزار خواهد گردید.
لکن تاریخ ، ساعت و مکان دقیق جهت حضورهریک از متقاضیان از تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۲ در سایت بانک توسعه تعاون قابل دسترسی خواهد بود.

آدرس کوتاه شده: