چچ

همکاری در اجرای طرحهای پژوهشی

بانک توسعه تعاون بمنظور تحقق اهداف، ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیت‌های پژوهشی و همچنین عمل به مسئولیت‌ها و رسالت اجتماعی خویش، در راستای رفع نیازهای تحقیقاتی خود مطابق اولویت های پژوهشی، از دانشگاه‌ها، مراکز علمی پژوهشی معتبر و پژوهشگران جهت انجام طرح های پژوهشی دعوت بعمل می آورد.

دانشگاه‌ها، مراکز علمی پژوهشی معتبر و پژوهشگران علاقه مند می توانند با ارائه طرح تحقیق مطابق RFP ارائه شده از سوی اداره کل پژوهش و طی مراحل تایید جهت انجام طرح های پژوهشی دارای اولویت در بانک توسعه تعاون، قرارداد همکاری منعقد نمایند.

همچنین دانشجویان مقاطع تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه ها می‌توانند پس از تهیه طرح تحقیق پایان نامه دانشجویی و طی مراحل تدوین پایان نامه مطابق "فلوچارت فرآیند حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله های دانشجویی" و احراز شرایط مورد نظر نسبت به انتخاب عناوین و موضوعات مرتبط با فعالیت های بانک اقدام نمایند.

علاقمندان می‌توانند پروپوزال های خود را به آدرس پست الکترونیک Pajuhesh@ttbank.ir و یا نشانی: تهـران – خیابـان فـاطمی غرب – بعد از چهـارراه سـیندخت – روبـروی سـازمان شـیلات - پ 309 صـندوق پسـتی 1411816351 اداره کل پژوهش - مدیریت مرکز آموزش و پژوهش ارسال نمایند.

معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
مدیریت مرکز آموزش و پژوهش
اداره کل پژوهش

آدرس کوتاه شده: