چچ

نظرسنجی

سنجش میزان رضایتمندی مشتریان از خدمات بانک توسعه تعاون

ا سلام؛ پرسشنامه پیش رو، به منظور سنجش میزان رضایتمندی مشتریان از خدمات بانک توسعه تعاون تنظیم گردیده است، ضمن قدردانی از همکاری شما در تکمیل این پرسشنامه، خواهشمند است نهایت دقت و صداقت را در پاسخگویی مبذول فرمایید.

اطلاعات فردی

جنسیت

سطح تحصیلات

سن

سابقه استفاده از خدمات بانک توسعه تعاون

استان

خدمات بانک

خدمات بانک نظری ندارم عالی خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف
1 سرعت و دقت ارائه خدمات تلفن بانک
2 سالم و بی نقص بودن دستگاه های POS
3 سالم و بی نقص بودن دستگاه های ATM
4 سرعت و دقت ارائه خدمات موبایل بانک
5 سرعت و دقت ارائه خدمات اینترنت بانک
6 نحوه اطلاع رسانی خدمات در سایت بانک
7 تنوع، سرعت و دقت ارائه خدمات الکترونیک
8 انطباق خدمات ارائه شده توسط بانک با نیازهای شما
9 فرآیند رسیدگی به تناقضات مشاهده شده توسط مشتریان در استفاده از خدمات الکترونیک
10 افزایش خدمات ارائه شده از طریق بانکداری الکترونیکی کلیه وجوه واریزی، اقساط و غیره...
11 در دسترس بودن خدمات بانکداری الکترونیکی و ایجاد زیرساخت های لازم جهت استفاده از آنها در همه زمان و همه مکان
شماره تماس (در صورت تمایل)
در صورت تمایل انتقادات و پیشنهادات سازنده ی خود را مرقوم بفرمایید.
عبارت موجود در عکس را عینا در کادر زیر وارد نمایید

آدرس کوتاه شده: