چچ

مبلغ مورد نیاز برای سودی خاص

محاسبه مبلغ مورد نیاز برای سودی خاص
با وارد کردن مقدار سود مورد نظر برای سپرده گذاری و انتخاب نوع سپرده گذاری و سپس کلیک بر روی کلید " محاسبه شود" می توانید مبلغ مورد نظر برای سپرده گذاری را در بخش پایین مشاهده کنید.
مقدار سود مورد نظر درماه :
انواع سپرده نرخ علی الحساب سود سالانه
سپرده کوتاه مدت عادی روزشمار 10.00
سپرده کوتاه مدت ویژه 3 ماهه 12.00
سپرده کوتاه مدت ویژه 6 ماهه 13.00
سپرده کوتاه مدت ویژه 9 ماهه 14.00
سپرده‌های بلند مدت یکساله 15.00
عبارت امنیتی :

مبلغ مورد نیاز: ریال
آدرس کوتاه شده: