چچ

سامانه پیوند بانک مرکزی

کلیه دارندگان کارتهای بانک توسعه تعاون که قصد استفاده از کارت‌های خود در بستر USSD بانک‌ها را دارند لازم است به منظور ایمن سازی استفاده از این بستر شماره کارت(های) مورد نظر و شماره موبایل خود را طبق روال ذیل در سامانه پیوند بانک مرکزی ج.ا.ا ثبت نمایند.

خدمت توضیحات
ثبت شماره کارت در سامانه پیوند به منظور ثبت اولین شماره کارت در سامانه پیوند از این قسمت استفاده نمائید.
ویرایش اطلاعات سامانه چنانچه پیشتر کارت خود را در سامانه ثبت نموده اید، می بایست برای افزودن کارتهای جدید از صفحه ویرایش سامانه پیوند (منوی افزودن کارت جدید) استفاده نمائید.
استعلام کارت در سامانه جهت استعلام کارت در سامانه پیوند از این قسمت استفاده نمایید.

آدرس کوتاه شده: