چچ

پایانه فروش POS

از پایانه های فروش برای پرداخت وجوه مشتری در فروشگاه ها و مراکز خرید استفاده می شود.

خدمات قابل ارائه بر روی POS

  • امکان پرداخت وجه کالا به صورت الکترونیکی
  • اعلام موجودی
  • درخواست صورت حساب
  • تغییر رمز
  • صورتحساب کوتاه
  • خرید شارژ
  • پرداخت قبض
  • ارائه رسید چاپی برای هریک از تراکنش های فوق
آدرس کوتاه شده: