چچ

در بانکداری نوین یکی از مسائل پراهمیت دسترسی سریع به خدمات بانکی است. در این راستا بانک توسعه تعاون با ایجاد خدمت تلفن‌بانک، باعث سهولت در این امر گردیده است.
صاحبان حساب پس از دریافت رمز تلفن‌بانک از یکی از شعب بانک، می‌توانند با تلفن‌‌بانک توسعه تعاون (از طریق شماره تلفن 8922 (021) بسیاری از عملیات بانکی خود را از طریق یک خط تلفن انجام دهند. این خدمت جهت انجام عملیات بانکی مشتریان بانک توسعه تعاون بر روی سپرده‌هایشان طراحی شده است.

خدمات سامانه تلفن بانک توسعه تعاون

  1. ورود با رمز ثابت (کلید 1)

1.1- عملیات بانکی (کلید1)

1.1.1- اطلاع از موجودی (کلید1)
2.1.1- اطلاع از سه گردش آخر حساب (کلید2)
3.1.1- انتقال وجه درون‌بانکی بین حساب‌ها (کلید3)
4.1.1- دریافت فکس گردش حساب (کلید4)
5.1.1- دریافت فکس گردش روزانه حساب (کلید5)
2.1- خدمات کارت (کلید2)
1.2.1. مسدود کردن کارت (کلید1)
3.1- خدمات چک (کلید3)
1.3.1- آگاهی از وضعیت چک‌های صادر شده (کلید1)
2.3.1- آگاهی از وضعیت چک‌های واگذار شده (کلید2)
4.1- تنظیمات (کلید4)
1.4.1- تغییر رمز تلفن بانک (کلید1)
نحوه استفاده مشتریان از سامانه تلفن بانک:
  • ابتدا به یکی از شعب بانک توسعه تعاون در سراسر کشور مراجعه نموده پس از تکمیل فرم درخواست، رمز مربوطه را دریافت نمایید.
  • پس از دریافت رمز، از طریق برقراری تماس با شماره 8922 (021) ورود به سامانه صورت می‌پذیرد.
نکات مهم جهت سهولت استفاده از تلفن بانک:
دسترسی سریع به منوها: تمامی زیر منوها پس از ورود موفق به سیستم تلفن بانک، از طریق تلفیق متوالی اعداد متناظر هر زیر منو قابل دسترسی است. به‌طور مثال برای ارسال فکس گردش حساب به همین شماره باید مسیر زیر را از منوی اصلی دنبال کرد:
منوی اصلی ← کلید1 (منوی عملیات بانکی) ← کلید 5 (منوی فکس گردش حساب) ← کلید 1 (فکس گردش حساب به همین شماره) وارد شویم.
بازگشت به منوی قبل و خروج از سیستم: در هر منوی تلفن بانک که باشید می‌توانید با فشردن کلید 9 به منوی قبل برگردید. هم‌چنین با فشردن کلید # از سیستم تلفن بانک خارج خواهید شد.
نکته: در تلفن بانک در زمان وارد کردن شماره سپرده جهت جداکردن می‌بایست از علامت ستاره به جای نقطه استفاده شود.
به عنوان مثال برای سپرده: 1700.301.897045.1 باید به صورت 1*897045*301*1700 وارد شود.
آدرس کوتاه شده: