چچ

دریافت شبا

«شبا» یا شماره حساب بانکی ایران، به منظور تسهیل و استانداردسازی مبادلات بین بانکی و بین‌المللی بانک‌های کشور، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعریف و تبیین شده است و بزودی در تمام سامانه‌های پرداخت بین بانکی منحصرا از این نوع حساب استفاده خواهد شد.

شماره حساب بانکی ایران(شبا)

هر شماره حساب بانکی (صرف نظر از آنکه متعلق به کدام بانک باشد)، قابل تبدیل به یک شماره حساب «شبا» خواهد بود. مشتریان گرامی بانک توسعه تعاون می‌توانند جهت اطلاع از شماره حساب شبای سپرده‌ی خود نزد بانک توسعه تعاون ، از این امکانات استفاده نمایند. همچنین مشتریان بانک می توانند با وارد نمودن شماره شبا خود، به شماره سپرده خود را نزد این بانک دسترسی پیدا کنند.


قواعد کلی شبا:

  • ساختار شبا

طول شبا دقیقاً باید معادل 26 کاراکتر باشد.

شماره شبا از سمت چپ به طور ثابت شامل سه بخش اصلی است: 1-کد کشور (IR) دو کاراکتر 2- رقم کنترلی دو کاراکتر 3- شماره حساب پایه 22 کاراکتر

  • نمایش شبا

نمایش در سیستمهای رایانه ای: در سیستمهای رایانه ای، شبا مانند نمونه زیر، به صورت یکپارچه و بدون فاصله نمایش داده می شود، مانند این نمونه:IR260220170001010001101001

نمایش در اشکال نوشتاری: در اشکال نوشتاری، مانند فرمها و نامه ها، از سمت چپ، بین هر چهار کاراکتر، یک فاصله قرار می گیرد. در نتیجه کد شبا در فرم نوشتاری شامل 6 دسته چهار کاراکتری و یک دسته 2 کاراکتری در سمت راست خواهد بود. به عنوان مثال شبای مذکور در بند فوق به صورت زیر نوشته می شود: IR260220170001010001101001


\دریافت شماره شبا

آدرس کوتاه شده: