چچ

ساتنا ( سامانه تسویه ناخالص آنی - RTGS )

از ابزارهای نوین بانکداری الکترونیک بانک توسعه تعاون سامانه ساتنا می باشد که به منظور پوشش انتقال وجه بین بانک و ایجاد امنیت و صرفه جویی در زمان مشتریان راه‌اندازی شده است همچنین ساتنا جایگزینی برای انواع چک‌های رمز‌دار بین بانکی و اسکناس است. مشتریان بانکی می‌توانند با استفاده از امکانات ساتنا مبالغ بیشتر از 150 میلیون ریال را بدون پرداخت کارمزد از حساب خود در بانک توسعه تعاون به حساب موردنظر در سایر بانکها انتقال دهند. در این راستا مشتریان با مراجعه به هر یک از شعب بانک توسعه تعاون و ارائه شماره شبای حساب مقصد در سایر بانک ها می توانند دستور پرداخت خود را ارسال نمایند. قابل ذکر است وجوه حواله شده مشتریان در فاصله زمانی کمتری نسبت به سایر عملیات بین بانکی موجود (طی نیم ساعت)، به حساب مقصد واریز می‌شود.

مزایا :

  • امنیت بالا
  • عدم وجود سقف در انتقال وجه
  • عدم دریافت کارمزد
آدرس کوتاه شده: