چچ

افتتاح انواع حسابهای ارزی

بانک توسعه تعاون با بهره گیری از استانداردهای بانکداری بین الملل، استفاده از بانکداری الکترونیک و سیستم متمرکز خود نسبت به افتتاح حسابهای ارزی مورد نیاز مشتریان اقدام می نماید.

افتتاح انواع حساب های ارزی
  • حسابهای ارزی
بانک توسعه تعاون با بهره گیری از استانداردهای بانکداری بین الملل، استفاده از بانکداری الکترونیک و سیستم متمرکز خود نسبت به افتتاح حسابهای ارزی مورد نیاز مشتریان اقدام می نماید.
  • انواع حسابهای ارزی
حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز ارزی یکصد دلار (یا معادل آن به سایر ارزها) میباشد. این حساب مشمول سود نمی شود و قابل افتتاح برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی میباشد. همچنین این حساب در قرعه کشی های سالانه بانک شرکت داده میشود.
2. حساب قرض الحسنه جاری ارزی
حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب قرض الحسنه جاری ارزی ده هزار دلار (یا معادل آن به سایر ارزها) میباشد که اینگونه حسابها در شرایط کنونی تنها برای مشتریان حقوقی ارزنده و صرفاً با هماهنگی امور بین¬الملل قابل افتتاح است . این حساب ها مشمول سود نبوده، ولی در قرعه کشی های سالانه بانک شرکت داده می شوند.
  • ویژگیهای حسابهای ارزی
- پرداخت سود مطابق با نرخهای بین المللی به سپرده های مدت دار ارزی
- قبول سپرده مدت دار ارزی به عنوان وثیقه، جهت دریافت تسهیلات و یا ضمانت نامه های ارزی و ریالی
- امکان واریز وجه حواله های ارزی وارده به حسابهای ارزی از بانکهای داخلی و خارجی
- امکان صدور حواله های ارزی به بانکهای داخلی و خارجی
  • نکته:
- پرداخت نقدی (اسکناس) از محل حسابهای ارزی در صورتی امکان پذیر می باشد که وجه سپرده آورده خود مشتری باشد، در غیر این صورت اگر وجه سپرده به صورت حواله وارده و یا سایر موارد تامین شده باشد، معادل ریالی وجه سپرده در هنگام برداشت قابل پرداخت می باشد.
- طبق آخرین مقررات بانک مرکزی فروش ارز به متقاضیان افتتاح حساب بابت تامین موجودی اولیه حساب خود ممنوع می باشد و متقاضیان افتتاح حساب می بایست خود نسبت به تامین موجودی اولیه اقدام نمایند.
- واریز نقدی به حساب ارزی حداکثر تا سقف پنج هزار دلار بلامانع می باشد. همچنین واریز نقدی به حساب ارزی یا حواله آن بیش از سقف پنج هزار دلار با رعایت مقررات مبارزه با پولشویی ممکن خواهد بود.
- در صورت درخواست متقاضی، وجه حسابهای ارزی و حواله های ارزی وارده قابل تبدیل به ریال و همچنین سایر ارزها با احتساب نرخ روز خواهد بود.
آدرس کوتاه شده: