چچ

تعـــریف:

مضاربه یعنی تجارت با سرمایه دیگری و در اصطلاح عقدی است که به‌موجب آن مالک، مالی (سرمایه) را در اختیار فردی دیگر (عامل) می‌گذارد تا با آن سرمایه تجارت کند و سود حاصل از تجارت میان صاحب سرمایه و عامل به نسبت معین و از پیش تعیین‌شده‌ای، تقسیم شود.
مضاربه ازجمله تسهیلات کوتاه مدت (بازپرداخت حداکثر یک‌ساله) است که موسسه بر اساس آن می‌تواند منحصراً جهت گسترش امور بازرگانی، به‌عنوان مالک، سرمایه نقدی لازم را برای انجام یک معامله تجاری در اختیار عامل، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهد و در سود حاصله به توافق شریک باشند.

فرم های عمومی:
دانلود فرم درخواست تسهیلات
دانلود فرم قرارداد توثیق سپرده

فرم های اختصاصی:
دانلود فرم قرارداد مضاربه

آدرس کوتاه شده: