چچ

تسهیلات قرض الحسنه

تعـــریف:

قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن بانک (به عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به شخص حقیقی یا حقوقی (به عنوان قرض گیرنده)، به قرض واگذار نماید. سهم قرض‌الحسنه اعطایی هر بانک، سقف تسهیلات اعطایی به متقاضیان و کارمزد آن به‌صورت سالانه توسط بانک مرکزی ج.ا.ا مشخص می‌شود.

فرم های عمومی:
دانلود فرم درخواست تسهیلات
دانلود فرم قرارداد توثیق سپرده

فرم های اختصاصی:
دانلود فرم قرارداد قرض الحسنه

آدرس کوتاه شده: