چچ

تعـــریف:

بانک‌ها در جهت گسترش فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های خدماتی و پیمانکاری، قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای مذکور را در قالب قرارداد مشارکت مدنی تأمین می‌نمایند. طبق تعریف مشارکت مدنی عبارت است از درهم آمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد به نحو مشاع به‌منظور انتفاع و طبق قرارداد. متقاضیان می‌توانند با استفاده از عقد مشارکت مدنی از تسهیلات بانکی با موضوع تولید و فروش محصول، واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و ابزار کار، واردات کالا به‌قصد فروش، صادرات کالا، بازرگانی داخلی احداث مسکن و بخش خدمات استفاده نمایند. مدت قرارداد مشارکت مدنی و حداکثر دوران مشارکت بانک و سود تسهیلات بر اساس آخرین ضوابط و مقررات اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا می‌باشد.

فرم های عمومی:
دانلود فرم های درخواست تسهیلات
دانلود فرم های قرارداد توثیق سپرده

فرم های اختصاصی:
قرارداد مشارکت مدنی

آدرس کوتاه شده: