چچ

فروش اقساطی

عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معینی دریافت گردد. فروش اقساطی چندگونه است: فروش اقساطی مسکن، مواد اولیه، لوازم‌یدکی و ابزار کار بخش تولید، وسایل حمل‌ونقل، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و خارج، وسایل تولید ماشین‌آلات و تأسیسات.

فروش اقساطی مسکن

بانک می‌تواند به‌منظور سهولت تأمین مسکن از طریق اعطای تسهیلات بانکی بنا به درخواست کتبی خرید و تعهد متقاضیان این‌گونه واحدها را به‌صورت اقساطی به ایشان بفروشد. مدت قرارداد و انواع تسهیلات مسکن مطابق با آخرین ضوابط و ابلاغیه‌های صادره از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا می‌باشد.

فروش اقساطی لوازم یدکی و ابزار کار

بانک به‌منظور تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بر اساس تعهد خرید و درخواست کتبی مشتری، مواد اولیه، لوازم‌یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه متقاضیان را خریداری کرده و به‌صورت اقساطی می‌فروشد. ملاک محاسبه این تسهیلات قیمت رسمی مواد اولیه یا تشخیص بانک (در مورد کالاهایی که قیمت رسمی ندارند) خواهد بود. بازپرداخت مجموع اقساط مربوط به اموال و کالاهای خریداری‌شده نباید از یک دوره تولید یا حداکثر یک سال بگذرد.

فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، وسایل حمل‌ونقل و کالاهای مصرفی بادوام و تأسیسات

بانک می‌تواند برای گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات بنا بر درخواست و تعهد متقاضی اموال منقول را خریداری و با اخذ تضمین به‌صورت اقساطی به مشتری بفروشد مدت قرارداد فروش اقساطی و بازپرداخت اقساط حداکثر معادل عمر مفید اموال موضوع قرارداد است که به تشخیص بانک تعیین می‌شود.

فرم های عمومی:

دانلود فرم های درخواست تسهیلات
دانلود فرم های قرارداد توثیق سپرده

فرم های اختصاصی:
دانلود فرم قرارداد فروش اقساطی مسکن
دانلود فرم قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی ...
دانلود فرم قرارداد فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات ...

آدرس کوتاه شده: