چچ

طرح هم کار

بانک توسعه تعاون افتخار دارد تا به منظور فراهم نمودن شرایط لازم جهت امکان خرید دفتر کار برای انجام فعالیت اقتصادی، اقدام به پرداخت تسهیلات اعتباری در قالب طرح هم کار نماید.

شرایط اخذ تسهیلات:

  • تمامی فعالان بخش تعاون و خارج از بخش تعاون که دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیربط می باشند (به غیر از دفاتر مرکزی واحد های تولیدی) می توانند با افتتاح و ایجاد گردش حساب جهت خرید دفتر محل کار در قالب عقد مرابحه و اجاره به شرط تملیک از تسهیلات اعتباری این بانک بهره مند گردند.
  • متقاضیان واجد شرایط در شهر های بزرگ تهران، کرج، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز حداکثر تا سقف 40 میلیارد ریال
  • متقاضیان واجد شرایط در مراکز استانها حداکثر تا سقف 30 میلیارد ریال
  • متقاضیان واجد شرایط در شهرستانها حداکثر تا سقف 25 میلیارد ریال تسهیلات اعتباری دریافت نمایند .
  • تسهیلات پرداختی جهت خرید دفتر محل کار حداکثر به میزان 80% از ملک ارزیابی شده توسط کارشناس مربوطه می باشد.
  • مدت بازپرداخت تسهیلات اعتباری طرح هم کار 36،24 و حداکثر 48 ماهه در قالب اقساط مساوی ماهیانه می باشد.
  • ملک خریداری شده مشروط بر اینکه کاربری مسکونی و یا اداری داشته باشد به عنوان تضمین قابل ترهین می باشد.
آدرس کوتاه شده: