چچ

اساسنامه

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون و امور اقتصادی و دارایی، به استناد بند (و) ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی – مصوب 1387 – اساسنامه بانک توسعه تعاون را به شرح زیر تصویب نمود.

اساسنامه بانک توسعه تعاون

ماده 1- به منظور اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و در جهت ارتقای بخش تعاونی در اقتصاد کشور، بانک توسعه تعاون که در این اساسنامه به اختصار (بانک) نامیده می شود تشکیل می شود.

ماده 2- بانک دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و به صورت شرکت دولتی در حمایت و اجرای برنامه های وزارت تعاون در تامین منابع سرمایه ای بخش تعاونی طبق مقررات این اساسنامه و قوانین پولی و بانکی کشور عمل نموده و مشمول نظارت بانک مرکزی است و در موارد پیش بینی نشده، طبق قوانین و مقررات مربوط اداره می شود.

ماده 3- مرکز اصلی بانک در تهران است و می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل و یا خارج از کشور اقدام نماید.

ماده 4- بانک برای مدت نامحدود تشکیل می گردد.

ماده 5- سرمایه بانک مبلغ پنج هزار میلیارد (5/000/000/000/000) ریال می باشد که به پنج میلیارد سهم یک هزار ریالی تقسیم شده است و تمامی سهام متعلق به دولت می باشد که مبلغ یاد شده طبق بند (و) ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب 1387 - از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایه ای بخش تعاون اختصاص و تأمین می گردد.
کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی شعب و سرپرستیهای صندوق تعاون به همراه بخشی از نیروی انسانی ستاد به بانک، انتقال و واگذار می گردد.
کلیه تعهدات صندوق تعاون به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از سپرده ها، تفاهم نامه ها، قراردادها و همچنین تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق تعاون اعم از قراردادها، تفاهم نامه ها، تسهیلات اعطایی سررسید نشده، سررسید گذشته و معوق با کلیه تضمینات و وثایق اخذ شده به بانک واگذار و انتقال می یابد.

ماده 6- اهداف بانک عبارتند از:
1-بکارگیری و استفاده از امکانات عملیات بانکی به منظور ارتقای ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی با هدف افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی.
2-کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاونی و فراهم کردن زمینه های عدالت اجتماعی بر اساس برنامه های وزارت تعاون.
3-فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه مشارکت بخش تعاونی در فعالیت های اقتصادی.
4-حمایت مالی و اعتباری از انتقال فعالیتها و کاهش تصدیهای بخش دولتی اقتصاد به بخش تعاونی.
5-کمک به حضور فعال و ایفای نقش موثر تعاونیها در بازار بورس، سرمایه و بازارهای بین المللی.
6-تخصیص منابع و کمک به تأمین سرمایه کارآفرینان و افراد جویای کا ربه منظور ایجاد اشتغال جدید و کمک به بنگاه های اقتصادی موجود و توسعه آنان به منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید، ارتقای ظرفیت ها و توانمندی های رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بین المللی، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین آنها و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصاد ملی.
7-تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری به شکل تعاونی و نوآوری و ابداع در زمینه نهادسازی مالی تعاونی و توسعه فرآیندهای شغلی و حرفه ای.

ماده 7- موضوع فعالیت بانک عبارتند از:
1-افتتاح و نگهداری حساب سپرده قرض الحسنه جاری، قرض الحسنه پس انداز، حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت و سایر حسابهای مشابه اعم از ریالی و ارزی و افتتاح انواع حساب چک کارت و کارت های مجاز دیگر و همچنین صدور انواع گواهی های سپرده.
2-نقل و انتقال وجوه، صدور انواع حواله و انجام کلیه معاملات مربوط به انتقال نقدینگی و اجرای دستور پرداخت مشتریان.
3-انجام کلیه معاملات ارزی از قبیل خرید و فروش ارز، انتقالات وجوه و حواله های ارزی و مشابه آنها در داخل و خارج کشور و نیز برای اتباع بیگانه با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
4-افتتاح اعتبار و ابلاغ اعتبارنامه اعم از اعتبار اسنادی یا غیر آن اصالتاً و یا به نمایندگی و وساطت و انجام هر نوع عملیات مربوط و استفاده از آنها.
5-صدور اعتبارنامه و انواع چک و کارت و انجام معاملات مربوط به آنها.
6-صدور، تائید و قبول هر گونه تعهدنامه و ضمانت نامه بانکی اعم از ریالی و ارزی.
7-پذیرش عاملیت انتشار اوراق مشارکت و خرید و فروش اوراق مشارکت و یا سایر اوراق بهادار بخش دولتی و غیردولتی به حساب بانک و یا به نمایندگی و وکالت از طرف اشخاص.
8-پذیره نویسی و انجام کلیه عملیات مربوط به آنها و خرید و فروش سهام به حساب خود یا مشتریان و مراجعان و انجام کلیه خدمات مشابهی که تحت فعالیت بانکداری و سرمایه گذاری طبقه بندی می شود.
9-ایجاد صندوق امانات و قبول امانات و نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان.
10-ارائه خدمات مدیریت نقدی برای مشتریان اعم از حقوق و دستمزد، خدمات پرداخت اقساط، کارتهای پیش پرداخت و سایر خدمات مشابه.
11-ارائه خدمات برنامه ریزی کسب و کار، مشاوره، ارزش یابی و قیمت گذاری و خدمات مشاوره مالی و سایر خدمات مشابه.
12-ارائه خدمات کارگزاری سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار.
13-انجام معاملات طلا و نقره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
14-برقراری، ایجاد و حفظ رابطه کارگزاری با بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج کشور.
15-تأسیس و گسترش شبکه بانک در داخل و خارج کشور و تأسیس و گسترش هر نوع موسسه مالی تابعه در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
16-ترخیص کالا از گمرکات و حمل و نقل کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک یا مشتریان و هر نوع معامله و خرید و فروش آنها و معامله قبوض انبارهای عمومی.
17-مشارکت و مساعدت در توسعه و تعمیق بازارهای پولی و سرمایه و کمک به فعالان اقتصادی بخش تعاون به منظور ارتقای میزان سطح حضور آنان در بازارهای پولی و سرمایه.
18-اعطای انواع تسهیلات اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب عقود جاری.
19-تجهیز منابع مالی و اعتبارات ریالی و ارزی موردنیاز از منابع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
20-بکارگیری قابلیت های عملیات بانکداری توسعه ای در راستای ارتقاء و بهبود سطح
شاخص های کلان اقتصادی بخش تعاون در کشور از جمله فناوری اطلاعات، ارتباطات و تجارت الکترونیکی، افزایش سطح اشتغال، افزایش ارزش افزوده، بهسازی و ارتقای نظام مدیریت.
21-مشارکت در تأسیس شرکتهای تعاونی متعارف، سهامی عام، مادر تخصصی، فراگیر ملی شهرکها و مجتمع های تعاونی، شرکتهای بیمه و یا اتحادیه های شرکتهای تعاونی به منظور جذب سرمایه های بیشتر در بخش تعاون با هدف ارتقاء توان رقابت پذیری آنها و با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی – مصوب 1387-.
22-جذب کمک های دولتی به منظور حمایت مالی و ایجاد خط اعتباری در گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیکی در بخش تعاونی و تقویت پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین تعاونیها با هدف کاهش هزینه ها، گسترش بازار و نیز حمایت از شکل گیری تشکل های بالاتر.
23-اخذ عاملیت وجوه اداره شده و کمک های فنی اعتباری از بودجه عمومی کشور و همچنین بخشی از درآمدهای حاصل از واگذاری های مربوط به بخش تعاون به منظور اعطای تسهیلات،تأمین یارانه، تقلیل سود و کارمزد تسهیلات بانکی، کمک به تعاونی ها و اتحادیه ها و سرمایه گذاری در بخش تعاون.
24-افتتاح حسابهای بانکی به نام خود و تودیع وجوه دیداری یا مدت دار در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور.
25-همکاری متقابل و مستمر با وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای اقتصادی به منظور دستیابی به شاخص ها و معیارهای تخصیص بهینه منابع مطابق برنامه های وزارت تعاون و سایر بخش های تعاونی کشور.
26-ارایه پیشنهاد در خصوص برنامه ها و سیاستهای اجرایی در زمینه تأمین و تخصیص منابع مالی به خصوص در ارتباط با بخش تعاونی به مسئولان ذی ربط.
27-مشارکت برای ایجاد نهادهای مالی، فنی، حقوقی، خدماتی و سایر نهادهای تخصصی موردنیاز بخش تعاونی.
28-ارایه محصولات و خدمات در بخش مسکن و ساختمان با اولویت به اتحادیه ها، شرکت های تعاونی و اعضای آنها از قبیل تسهیلات ساخت و ساز واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، تسهیلات املاک تجاری، تسهیلات سرمایه در گردش ساخت و ساز، طراحی صندوق های پس انداز مسکن و تسهیلات خرید واحدهای مسکونی یا تجاری یا اداری با اخذ مجوزهای لازم و رعایت قوانین و مقررات.
29-دریافت کمک های بلاعوض دولت و سایر سازمان ها و نهادهای حمایتی و پرداخت آن بر اساس ضواط و مقررات.
30-پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل منابع تخصیصی در بودجه سنواتی یا کمک های دولت و پرداخت آن بابت تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی و همچنین به افراد کارآفرین دارای توانایی انجام کار و فاقد سرمایه لازم.
31-دریافت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه های سرمایه گذاری اولیه برای راه اندازی شرکت های تعاونی و تخصیص آن طبق ضوابط و مقررات.
32-تصدی عاملیت وجوه اداره شده و کمک های فنی و اعتباری و وجوه امانی اشخاص حقیقی و حقوقی.
33-انجام سایر عملیات بانکی و معاملات بازرگانی که به موجب قوانین و مقررات برای بانک ها ممنوع نباشد.
تبصره: حداقل هفتاد درصد (70%) تسهیلات بانک باید به بخش تعاون اعطاء گردد.

ماده 8- ارکان بانک عبارتند از:
1- مجمع عمومی
2- هیئت مدیره و مدیر عامل
3- حسابرس قانونی (بازرس)

ماده 9- مجمع عمومی بانک متشکل از اعضای زیر می باشد:
1- وزیر تعاون
2- وزیر امور اقتصادی و دارایی
3- وزیر صنایع و معادن
4- وزیر بازرگانی
5- وزیر جهاد کشاورزی
6- وزیر مسکن و شهرسازی
7- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
تبصره: ریاست مجمع عمومی با وزیر تعاون خواهد بود.


ماده 10- مجمع عمومی بانک به دو صورت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده تشکیل میشود.

ماده 11- جلسه مجمع عمومی بانک بنا به دعوت رئیس مجمع حداقل سالی دو بار، در شش ماهه اول و دوم سال به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سالانه و تصویب بودجه پیشنهادی تشکیل خواهد شد و مجمع عمومی به طور فوق العاده به تشخیص رییس مجمع عمومی و یا تقاضای سایر اعضای مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرس قانونی و با دعوت رییس مجمع عمومی تشکیل می شود.

ماده 12- اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی بانک با رعایت قوانین و مقررات مربوط عبارتند از:
1- استماع گزارش عملکرد سالانه بانک و رسیدگی به صورتهای مالی، صورت دارایی و بدهی و اتخاذ تصمیم به صورتهای مالی.
2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اندوخته ها، تقسیم سود و تخصیص سهم دولت از سود قابل تقسیم برای تأمین بخشی از کمکهای دولت به بخش تعاون.
3- بررسی و تصویب برنامه، خط مشی و بودجه پیشنهادی بانک.
4- تصمیم گیری در خصوص آئین نامه های اعتباری، مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و سایر آئین نامه های موردنیاز بانک به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب آن در هیات وزیران.
5- انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بانک بنا به پیشنهاد رییس مجمع.
6- انتخاب بازرسان قانونی و تعیین حق الزحمه آنان.
7- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول.
8- اتخاذ تصمیم درباره سیاستهای کلی اقتصادی و اعتباری و اداری بانک.
9- سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه و یا قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی می باشد.
10- تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و پاداش آنها و حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره بر اساس پیشنهاد رییس مجمع با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد و ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط جهت تصمیم گیری در مراجع ذیصلاح قانونی.

ماده 13- جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده بانک با حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسمیت می یابد و مصوبات مجمع عمومی با حداقل چهار رأی موافق معتبر می باشد.

ماده 14- اختیارات و وظایف مجمع عمومی فوق العاده بانک به شرح زیر می باشد:
1- پیشنهاد اصلاح یا تغییر در مواد اساسنامه و پیشنهاد انحلال و ادغام بانک با بانک های دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط به هیئت وزیران.
2- افزایش سرمایه بانک.

ماده 15- هیئت مدیره بانک متشکل از پنج نفر می باشد و انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل توسط رییس مجمع به مجمع عمومی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی با حکم وی منصوب می گردند.
تبصره:مدیرعامل و اکثریت اعضای هیئت مدیره باید دارای حداقل سه سال تجربه در امور بانکی یا مالی و اعتباری و امور تعاونی و یا متخصص در امور بانکی، اقتصاد تعاونی و مدیریتی باشند.

ماده 16- هیئت مدیره و مدیر عامل بانک برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. پس از انقضای مدت مأموریت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، مادام که افراد جدید معرفی نگردیده اند و یا حکم مجدد همان افراد سابق صادر نگردیده است، کماکان عهده دار مسئولیت خواهند بود.

ماده 17- هیئت مدیره در اولین جلسه یک نفر از بین اعضا به عنوان رییس و یک نفر به عنوان نایب رییس برای مدت دو سال انتخاب می نمایند. مدت ریاست رییس هیئت مدیره بیش از مدت عضویت وی در هیئت مدیره نخواهد بود.
تبصره1: جلسات هیئت مدیره بر حسب دعوت رییس هیئت مدیره حداقل ماهی یکبار تشکیل و با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با حداقل سه رأی موافق معتبر است.
تبصره2: انتخاب مدیرعامل بانک به عنوان رییس هیئت مدیره توسط هیئت مدیره منوط به تصویب سه چهارم اعضای مجمع عمومی خواهد بود.
تبصره3: هیئت مدیره می تواند رییس و نایب رییس هیئت مدیره خود را از سمتهای مذکور عزل نماید. مشروط بر آنکه در همان جلسه نسبت به انتخاب جایگزین آنان با رعایت شرایط مقرر اقدام نماید.
تبصره4: هر گاه رییس هیئت مدیره موقتاً نتواند وظایف خود را انجام دهد، وظایف او را نایب رییس هیئت مدیره انجام خواهد داد.
تبصره5: رییس هیئت مدیره علاوه بر اداره جلسات هیئت مدیره، تعیین دستور جلسات و صدور دستور ابلاغ مصوبات هیئت مدیره را به عهده دارد.
تبصره6: هیئت مدیره می تواند از میان کارکنان بانک، یک نفر را به عنوان دبیر هیئت مدیره انتخاب نماید.


ماده 18- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر می باشد:
1- پیشنهاد آئین نامه های اعتباری، مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آئین نامه ها به مجمع عمومی.
2- تصویب دستورالعمل های داخلی در چارچوب آئین نامه های مصوب.
3- تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارش سالیانه بانک.
4- تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه و برنامه بانک.
5- بررسی طرح سازمانی، تشکیلات و شرح وظایف مشاغل بانک و تصویب آن در مراجع ذیصلاح قانونی.
6- تعیین سیاستهای اعتباری بانک با رعایت ماده (19) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362.
7- ایجاد، انحلال، جابجایی و یا ادغام شعب یا نمایندگیهای بانک در داخل و یا خارج از کشور.
8- تنظیم خلاصه صورت داراییها و بدهی های بانک هر شش ماه یکبار و تسلیم آن به بازرس (حسابرس قانونی)
9- پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده بانک.
10- اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و ابزارها و اسناد مالی.
11- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها.
12- صدور دستور خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول بانک با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
تبصره:فروش اموال غیرمنقول بانک با تصویب مجمع عمومی بانک امکان پذیر است.
13-تحصیل وام و اعتبار از دولت و موسسات مالی، اعتباری و بانکی، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها با رعایت مقررات مربوط.
14-پیشنهاد در خصوص مطالبات مشکوک الوصول ولاوصول و همچنین تخفیف یا بخشودگی تمام یا قسمتی از اصل و متفرعات مطالبات به مجمع عمومی.
15-هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده 19- وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر ا ست:
1- نمایندگی بانک در برابر سایر اشخاص، ادارات، سازمانها، نهادها، موسسات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی، تعاونی و خصوصی.
2- افتتاح انواع حساب نزد بانکها و موسسات در داخل و خارج از کشور و استفاده از آن به نام بانک.
3- انعقاد هر نوع قرارداد راجع به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار و تبدیل، فسخ، اقاله، ابطال، واگذاری و اجرای آن به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هر گونه شرایط در حدود موضوع فعالیت بانک.
4- وصول مطالبات و پرداخت دیون بانک.
5- اجاره و استیجار و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای صدور اجرائیه و تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره یا اجرای آن.
6- رهن گذاردن اموال بانک اعم از اموال منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً.
7- طرح، اقامه، تعقیب و دفاع از هر گونه دعوی و یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی و در کلیه دادگاه ها و مراجع و در کلیه مراحل اعم از مراحل بدوی، تجدیدنظر فرجامی با حق مصالحه و سازش، تأمین خواسته، دستور موقت، تأمین دلیل، اعتراض به رأی صادره در کلیه مراحل، اعاده دادرسی، واخواست اوراق تجاری، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با اختیار صلح یا بدون آن و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع باشد، دعوی خسارت، استرداد دادخواست یا دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، دعوی اعسار، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها و کلیه مراجع، اعطای مهلت برای دریافت مطالبات بانک، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به به نفع بانک در دادگاهها، ادارات و دوایر ثبت اسناد و املاک، تعیین نماینده یا وکیل با حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کراراً، تعیین میزان حق الوکاله وکیل یا نماینده.
تبصره: حق مصالحه و سازش نسبت به دعوی و یا ارجاع آن به داوری منوط به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره بانک و با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
8- قبول تعهد، ظهرنویسی و قبولی پرداخت.
9- نصب و عزل مأموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع، تنبیه و اجرای سایر شرایط استخدامی در چارچوب مقررات استخدامی و اداری بانک.
10- صدور دستور اجرای کلیه تصمیمات مجمع و هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
11- ارایه پیشنهادهای لازم به هیئت مدیره و ایفای وظایف و اختیاراتی که هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض می نماید.
12- صدور بخشنامه در چارچوب مقررات.
13-موافقت با مأموریت و انتقال کارکنان بانک به سایر دستگاه ها، موسسات و شرکت ها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
14-مدیر عامل می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به یک یا چند نفر از مسئولان یا کارکنان بانک تفویض نماید.

ماده 20- رییس هیئت مدیره و مدیر عامل و سایر اعضای موظف هیئت مدیره در مدت تصدی خود نمی توانند هیچگونه فعالیت بازرگانی یا شغل دیگری داشته باشند.

ماده 21- مجمع عمومی بانک در هر سال حسابرس بانک را برای مدت یکسال به سمت بازرس قانونی انتخاب می نماید. عزل یا تجدید انتخاب بازرسان قانونی با مجمع عمومی است.

ماده 22- وظایف بازرسان قانونی به شرح زیر می باشد:
1- نظارت بر اجرای مقررات اساسنامه و آئین نامه بانک و سایر مقررات مربوط.
2- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی بانک و تهیه گزارش های لازم جهت تقدیم به مجمع عمومی.
3- رسیدگی به دفاتر و حسابهای بانک و گواهی خلاصه حسابهایی که بانک هر ماه باید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.

ماده 23- اختیارات بازرسان به شرح زیر می باشد:
1- بازرسان قانونی می توانند در جلسات مجمع عمومی بدون حق رأی شرکت نمایند.
2- بازرسان قانونی می توانند برای انجام وظایف خود در هر موقع به کلیه دفاتر و اسناد و دارایی های بانک رسیدگی نموده و در این مورد اطلاعات و مدارک لازم را از هیئت مدیره بخواهند و هیئت مدیره موظف است تسهیلات لازم را در این خصوص فراهم نماید.
3- بازرسان قانونی حق مداخله مستقیم در امور اداری و معاملات بانک را ندارند ولی می توانند نظریات خود را کتباً به مدیر عامل یا هیئت مدیره اطلاع دهند.
4- در مواردی که بازرسان قانونی برای انجام وظایف خود مراجعه به متخصص و کارشناس را لازم بدانند، می توانند پس از جلب موافقت رئیس مجمع عمومی به هزینه بانک، یک یا چند نفر را موقتاً دعوت نمایند.
5- هرگونه ایرادی که بازرسان نسبت به امور بانکی داشته باشند کتباً به نظر مدیر عامل و هیئت مدیره بانک خواهد رسید و هر گاه در رفع آن از طرف مدیر عامل یا هیئت مدیره اقدام لازم به عمل نیاید مراتب را طی گزارش به مجمع عمومی تقدیم می نمایند.
6- تصمیمات و اقدامات بازرسان قانونی باید در دفتر مخصوص با قید تاریخ ثبت و امضا شود. هیئت مدیره در مواقع لزوم می تواند بازرسان قانونی را دعوت نماید تا برای بررسی مسائل موردنظر تشکیل جلسه دهند.
7- بازرسان در مورد انجام وظایف و مفاد گزارش خود در برابر مراجع قانونی، سهام داران و اشخاص ثالث ذی نفع مسئول هستند.

ماده 24- چگونگی ترازنامه و حساب سود و زیان، میزان اندوخته قانونی، میزان استهلاک اموال بانک، همچنین نحوه و اصول حسابداری بانک بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و سایر قوانین و مقررات مربوط و اصول پذیرفته شده حسابداری خواهد بود.

ماده 25- سود خالص بانک در هر سال عبارت از درآمد حاصل در همان سال پس از کسر هزینه ها، استهلاک و ذخیره ها و مالیات متعلقه می باشد. سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک برای تأمین بخشی از کمکهای دولت به بخش تعاون صرف می شود.

ماده 26- سال مالی بانک از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود. اولین سال مالی بانک از تاریخ تشکیل آغاز و در آخر اسفند همان سال خاتمه می یابد.

ماده 27- کلیه دارایی های شعب صندوق تعاون، مطالبات و دیون صندوق تعاون، جزء دارایی، مطالبات و دیون بانک محسوب می شود و بانک در مقابل اشخاص ثالث از هر جهت جانشین صندوق تعاون می باشد.

ماده 28- مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نگردیده است تابع قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات لازم الاتباع کشور می باشد.

ماده 29- کلیه عملیات حسابهای جاری، اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با تصویب هیئت مدیره است و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با تصویب هیئت مدیره خواهد بود و مکاتبات بانک با امضای ثابت مدیر عامل بانک است.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 88/30/33733 مورخ 1388/04/24 شورای نگهبان به تائید شورای یاد شده رسیده است.

آدرس کوتاه شده: